Aktualności

Tutaj znajdziesz informacje i aktualności ogólne o EWE.

Obciążenie na infolinii EWE

17.01.2022

W związku z bardzo dużą liczbą połączeń na naszej infolinii w ostatnich dniach, czas oczekiwania na połączenie z konsultantami może się wydłużyć.

Więcej

Obniżka podatku VAT i akcyzy dla klientów EWE

12.01.2022

Wprowadzona Tarcza antyinflacyjna skutkuje szeregiem zmian w zakresie sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Więcej

Czasowe zniesienie ograniczenia terminowego dla zmiany grupy taryfowej

09.12.2021

Do dnia 28.02.2022 możliwym jest składanie wniosków o zmianę grupy taryfowej z G-1 na G-1.12 oraz z G 1-12/G-1 na G-0 z pominięciem terminu wynikającego z zapisów pkt. 3.6 obowiązującej Taryfy nr 16 dla paliw gazowych.

Więcej

Komunikat o zatwierdzeniu Taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.10.2021 r.

18.10.2021

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.19.2021.AIK z dnia 14 października 2021 r. została zatwierdzona „Taryfa nr 16 dla paliw gazowych” i opublikowana w Biuletynie URE.

Więcej