Nowy Cennik EWE Polska gaz nr 1/2024

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy Cennik EWE Polska gaz wysokometanowy nr 1/2024, który zastępuje Cennik EWE Polska gaz nr 3/2023.

Nowy Cennik EWE Polska będzie stosowany dla rozliczeń następujących po wejściu w życie tego cennika i obowiązuje do czasu zmiany tego cennika.