Obowiązkowy audyt energetyczny – ustawowy obowiązek dla firm, czy szansa na oszczędności?

Adrianna Łakomska

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego. Obserwujemy na rynku coraz większą świadomość właścicieli firm na ten temat – raz, z ustawowego obowiązku, a dwa, z korzyści płynących z takich audytów. Dzisiaj chciałabym podzielić się właśnie takim przypadkiem – przedsiębiorstwa, które zgłosiło się do nas w celu przeprowadzenia audytu energetycznego. Omawiany klient to producent z sektora przemysłowego, z dużą halą produkcyjną.

Przykład obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Zaczęliśmy od wizji lokalnej u klienta, podczas której wykonaliśmy m.in. badanie termowizyjne budynków oraz instalacji. W trakcie badania zidentyfikowaliśmy widoczne ubytki i braki w izolacji (tzw. mostki cieplne). Oceniliśmy aktualny stan urządzeń i obiektów zużywających energię w obszarze: ciepła, chłodu, sieci elektrycznej, instalacji sprężonego powietrza, procesów technologicznych i transportu oraz źródeł energii elektrycznej.

Wykorzystując zebrane dane, opracowaliśmy bilans energetyczny zakładu, co umożliwiło określenie struktury wykorzystania mediów energetycznych w audytowanym przedsiębiorstwie. Zużycie energii w zakładzie oscylowało, w roku poprzedzającym audyt, na poziomie 9360 MWh, co przekładało się na emisję CO2 w wysokości ok. 3960 ton. W celu ograniczenia zużycia mediów energetycznych oraz emisji dwutlenku węgla zaproponowaliśmy działania umożliwiające uzyskanie oszczędności, a dla każdej modernizacji przedstawiono efekt energetyczny, środowiskowy i ekonomiczny.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to realne oszczędności

Z działań bezinwestycyjnych zarekomendowaliśmy optymalizację mocy umownej oraz wypłaszczenie profilu zużycia energii elektrycznej. Te działania przede wszystkim generują oszczędności kosztów, szacowane na około 330 tys. zł rocznie. Zaleciliśmy również wymianę silników elektrycznych na najwyższą klasę efektywności IE4, co przekłada się na oszczędność energii na poziomie 39,7 MWh, czyli 27,7 ton CO2. Największe oszczędności energii pierwotnej można uzyskać wytwarzając energię we własnym źródle, dlatego w audycie zaproponowaliśmy właśnie takie rozwiązanie. Przedstawiona koncepcja rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych oraz analiza wykorzystania energii wyprodukowanej z instalacji PV wykazała oszczędności energii pobieranej przez przedsiębiorstwo na poziomie 1770 MWh. Własne źródło energii elektrycznej pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 1235 ton tj. ponad 30% aktualnej emisji dwutlenku węgla.

Na podstawie rekomendacji opracowaliśmy długoterminowy plan poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami przygotowaliśmy oraz dostarczyliśmy formularz informacyjny wraz z danymi z audytu, niezbędnymi do przekazania do URE. Klient nie tylko spełnił ustawowy obowiązek, ale również zyskał informacje o możliwościach ograniczenia zużycia energii, co może przynieść wymierne korzyści i znaczne oszczędności.

Jeśli chcesz przeanalizować dokładnie sytuację w swojej firmie oraz poznać możliwości oszczędności energii, zapraszam do kontaktu.

~ Adrianna Łakomska – audytor energetyczny w EWECzytaj także: