Plan ograniczeń

04.12.2019:

Działając zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1323 z późn. zm.) EWE energia sp. z o.o. publikuje pierwszą część "Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE energia sp. z o.o. Nr 1/2019; Międzyrzecz, listopad, 2019".

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.12.2019.AMM z dnia 4 grudnia 2019 roku i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego Planu.

Postaw na gaz ziemny i skorzystaj z promocji EWE!