Plan ograniczeń

27.02.2019:

Działając zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1323) EWE energia sp. z o.o. publikuje pierwszą część „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE energia sp. z o.o. Nr 1/2018; Międzyrzecz, październik, 2018".

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.40.2018.PJ z dnia 15 lutego 2019 roku i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego Planu.

Poleć gaz ziemny i odbierz 300 zł na zakupy!