Plan ograniczeń

25.01.2021:

Działając zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 411) EWE energia sp. z o.o. publikuje pierwszą część "Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE energia sp. z o.o. Nr 1/2021; Międzyrzecz, styczeń, 2021". 

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.17.2020.AMM z dnia 20 stycznia 2021 roku i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego Planu.