Plan ograniczeń

16.01.2018:

Działając zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1210 t.j. z późn. zm.) EWE energia sp. z o.o. publikuje pierwszą część "Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE energia sp. z o.o. Nr 2/2017; Międzyrzecz, grudzień, 2017". 

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.37.2017.PJ z dnia 9 stycznia 2018 roku i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego Planu.