Plany rozwoju i remontów


Plan rozwoju

Działając zgodnie z art. 16 ust. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) EWE energia sp. z o.o. publikuje informacje z uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwoju.

Plan rozwoju został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.4311.6.2022.TPa z dnia 7 września 2022 roku.Plan remontów

Działając zgodnie z art. 16 ust. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) EWE energia sp. z o.o. publikuje plan remontów sieci, instalacji i urządzeń.