Pliki do pobrania

Działamy w zgodzie z naturą i szanujemy środowisko naturalne. Nie drukujemy bez potrzeby. Tutaj znajdziesz wszystkie formularze, wnioski, a nawet ulotki informacyjne, których możesz potrzebować. Do otwierania plików w formacie PDF potrzebujesz programu Adobe Reader – możesz pobrać go tutaj>>.

 

 1. Wnioski, oświadczenia, podania

  Nazwa plikuPlik do pobraniaFormularz onlineUwagi

  Formularze dotyczące ZAWARCIA umowy o przyłączenie i umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

  Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i określenie warunków technicznych oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego – grupa przyłączeniowa BI

  Pobierz plikFormularz onlineFormularz online dla domów
  Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i określenie warunków technicznych oraz zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego – grupa przyłączeniowa BIIPobierz plik
  Formularze dotyczące REALIZACJI umowy o przyłączenie i umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
  Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowymPobierz plikPodanie o uruchomienia gazomierza dla gospodarstw domowych, firm i instytucji
  Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie procentowe)Pobierz plik
  Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie rzeczywiste)Pobierz plik
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowegoPobierz plikRozwiązanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z EWE
  Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z wnioskiem o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowegoPobierz plikDotyczy zmiany stron umowy kompleksowej, np. zmiana osoby wynajmującej mieszkanie, zmiana firmy wynajmującej lokal
  PełnomocnictwoPobierz plikUpoważnienie do występowania wobec EWE w zakresie spraw związanych z poborem paliwa gazowego
  Oświadczenie Odbiorcy o wyborze sprzedawcy rezerwowegoPobierz plik
  Wniosek o zwrot nadpłatyPobierz plikZwrot nadpłaty za gaz ziemny na swoje konto
  Wniosek o zmianę wysokości miesięcznych zaliczek na poczet zużycia gazu ziemnegoPobierz plik
  Wniosek o zmianę sposobu rozliczania (zmiana grupy taryfowej)Pobierz plik
  Formularze dotyczące REALIZACJI umowy na sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego na zasadach TPA - firmy
  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla firmPobierz plikRozwiązanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub gazu ziemnego na zasadach TPA dla firm
  Oświadczenie przeniesienia praw i obowiązków (cesja)Pobierz plik
  Formularze dotyczące REALIZACJI wszystkich umów
  Oświadczenie o zmianie danych klientaPobierz plik 2. Aktualne taryfy i cenniki, zbiór praw konsumenta

  Nazwa pliku                                                                                               
  Obowiązuje od
  Dystrybucja/obrótKlient
  Taryfa dla Paliw Gazowych EWE energia nr 1728.05.2022DystrybucjaKlient indywidualny (gospodarstwa domowe), Klient biznesowy
  ObrótKlient indywidualny (gospodarstwa domowe)
  Cennik EWE energia GAZ wysokometanowy nr 5/202201.11.2022ObrótKlient biznesowy
  Cennik EWE energia GAZ zaazotowany nr 5/202201.11.2022ObrótKlient biznesowy
  Cennik EWE Polska GAZ nr 5/202201.11.2022ObrótKlient biznesowy
  Cennik zielonej energii elektrycznej 3/202205.09.2022ObrótKlient biznesowy
  Taryfa w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym EWE Polska01.02.2022ObrótKlient indywidualny (gospodarstwo domowe)
  Taryfa nr 2/2022 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym EWE Polska13.08.2022ObrótKlient indywidualny (gospodarstwo domowe)
  Zbiór praw konsumenta paliw gazowych26.04.2019Dystrybucja i obrótKlient indywidualny (gospodarstwo domowe)
  Cennik opłat pozataryfowych14.06.2021ObrótKlient indywidualny (gospodarstwa domowe)
 3. Umowy

  Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
  Rodzaj produktuNazwa plikuPrzeznaczenie
  Gaz ziemnywzorzec Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - grupa przyłączeniowa BI lub BII dla podmiotów będących konsumentamigospodarstwa domowe
  wzorzec Umowa o przyłączenie do sieci gazowej - grupa przyłączeniowa BI lub BII dla podmiotów nie będących konsumentamiosoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy
  wzorzec Ogólnych warunków Umowy o przyłączenie do sieci gazowej - grupa przyłączeniowa BI lub BIIgospodarstwa domowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy
  wzorzec Załącznika nr 3 - szczegółowy harmonogram realizacji Przyłączenia i obowiązków Stron w procesie realizacji Przyłączania - do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej - grupa przyłączeniowa BI lub BIIgospodarstwa domowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy
  wzór Załącznika nr 4 - Podanie o uruchomienie przyłącza/urządzenia gazowego i napełnienia paliwem gazowym instalacji gazowej - do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej - grupa przyłączeniowa BI lub BIIgospodarstwa domowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy

  Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
  Rodzaj produktuNazwa plikuPrzeznaczenie
  Gaz ziemnywzorzec Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h dla odbiorcy będącego konsumentemgospodarstwa domowe
  wzorzec ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h dla odbiorcy będącego konsumentemgospodarstwa domowe
  wzorzec Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h dla odbiorcy nie będącego konsumentemosoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy
  wzorzec ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h dla nie odbiorcy będącego konsumentemosoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, firmy
 4. Ulotki dla Klientów indywidualnych

  Nazwa pliku

  Nazwa plikuPrzeznaczenie
  Gaz ziemny bez tajemnic. Od przyłączenia do wygodyKlienci indywidualni
  Faktura bez tajemnic. Rozliczenie za gaz ziemnyKlienci indywidualni
  Poznaj e-BOKUżytkownicy e-BOK
 5. Broszury dla firm, wspólnot i instytucji

  Nazwa pliku                                         
  Rodzaj produktu

  EWE - energia przyszłości

  energia elektryczna, gaz ziemny, kogeneracja, dostawa ciepła, doradztwo energetyczne,

  Gwarancja obniżenia kosztów

  doradztwo energetyczne, kogeneracja, dostawa ciepła

  Zmiana sprzedawcy prądu i gazu

  energia elektryczna, gaz ziemny

  Poznaj e-BOK

  Użytkownicy e-BOK
 1. Regulaminy