Pogotowie gazowe

Pogotowie Gazowe EWE działa przez całą dobę. Możesz zgłaszać do nas wszelkie awarie instalacji gazowej (takie, jak rozszczelnienie lub uszkodzenie rur, spadek ciśnienia gazu), a także zagrożenia. Zapisz w widocznym miejscu numer Pogotowia Gazowego tak, by zawsze mieć go pod ręką: 45 95 95 992

Pogotowie Gazowe EWE obsługuje tylko Klientów zasilanych z sieci gazowych na terenie zaopatrywania przez EWE>>

 1. Jak zgłosić awarię?

  Zadzwoń do Pogotowia Gazowego EWE pod numer telefonu: 45 95 95 992.

  Podaj swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Postępuj według wskazówek, których udzieli Ci konsultant przyjmujący zgłoszenie.
  Pogotowie Gazowe dostępne jest przez 24h 7 dni w tygodniu.

 2. Jak zachować się w razie rozszczelnienia instalacji lub wycieku gazu?

  • Jak najszybciej zamknij kurek główny (najczęściej znajduje się w szafce gazowej), by odciąć dopływ gazu do budynku.
  • Otwórz okna i intensywnie przewietrz pomieszczenie.
  • Jeśli gaz ulatnia się bardzo szybko, opuść budynek wraz ze wszystkimi przebywającymi w nim osobami.
  • Jak najszybciej zadzwoń po Pogotowie Gazowe EWE: 45 95 95 992.
  • Zabezpiecz miejsce awarii przed dostępem osób postronnych.
 3. Czekając na przyjazd Pogotowia Gazowego

  • Unikaj wszelkich źródeł ognia (np. papierosów, otwartego płomienia).
  • Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, nie włączaj  i nie wyłączaj urządzeń elektrycznych.
  • Nie używaj telefonów stacjonarnych i komórkowych w pomieszczeniach.
  • Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych, które mogę wywołać przeskok iskry (ładunku elektrycznego).
 4. Jak działa Pogotowie Gazowe EWE?

  Pogotowie Gazowe to wyspecjalizowane służby operatora sieci gazowej - spółki EWE energia. Po przyjęciu zgłoszenia przez centralę telefoniczną Pogotowia Gazowego EWE, informacja zostaje przekazana do lokalnego Biura Technicznego, położonego najbliżej miejsca zdarzenia. To pozwala fachowcom EWE na możliwie najszybszą reakcję.

  Służby Pogotowia Gazowego dysponują samochodami technicznymi wyposażonymi w profesjonalne urządzenia diagnostyczne oraz sprzęt umożliwiający zabezpieczenie miejsca zdarzenia i usunięcie awarii.

  W przypadkach szczególnego zagrożenia służby pogotowia gazowego współpracują z lokalną Strażą Pożarną.

 5. Czy usługi Pogotowia Gazowego EWE są płatne?

  Nie. Zadaniem Pogotowia Gazowego EWE jest pomoc w sytuacjach zagrożenia, a także usuwanie awarii i zapewnianie ciągłości dostawy gazu. Z tego względu za usługi Pogotowia nie pobieramy żadnych opłat.

 6. Jak uchronić się przed awariami?

  • Pamiętaj o okresowych przeglądach instalacji gazowej.
  • Pamiętaj o zapewnieniu właściwej wentylacji w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe i instalacja.
  • Wszelkie naprawy lub modernizacje zawsze powierzaj wykwalifikowanym fachowcom, posiadającym uprawnienia do pracy przy instalacjach gazowych.
  • Dbaj o to, by mieć zawsze pełen dostęp do kurka głównego lub zaworu odcinającego dopływ gazu do mieszkania (budynku).
  • Jeśli korzystasz z kuchenki gazowej, wychodząc z domu nie pozostawiaj nigdy włączonych palników.
  • Zapisz w widocznym miejscu numer Pogotowia Gazowego EWE: 45 95 95 992, by mieć go pod ręką w razie awarii.
 7. Kiedy kontaktować się z Pogotowiem Gazowym?

  • Jeśli wyczuwasz ulatniający się gaz.
  • Jeśli przypuszczasz, że sieć lub instalacja gazowa mogła ulec uszkodzeniu.
  • Jeśli zauważyłeś znaczny spadek ciśnienia gazu lub jego całkowity brak.