Pogranicze Lubuskie - Bezpieczeństwo jest priorytetem

- Staramy się ciągle rozbudowywać naszą infrastrukturę – mówi w rozmowie nam Dariusz Brzozowski, prezes EWE
energia sp. z o.o.

R.W. EWE dostarcza gaz klientom indywidualnym i biznesowym nie tylko na polsko-niemieckim pograniczu. Jaki jest dokładnie obszar działania firmy?

D.B. EWE wybudowała sieci gazowe na terenie 49 gmin w 6 województwach (lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim oraz opolskim).  Na tym terenie oferujemy zarówno usługę dystrybucji gazu jak i sam gaz ziemny. Nie ograniczamy się jednak tylko do własnych sieci gazowych. Gaz ziemny oferujemy dla firm na terenie całej Polski. Od ubiegłego roku w ofercie posiadamy również energię elektryczną dla biznesu.

R.W. Czy na tych terenach województwa lubuskiego, na których klienci nie mają możliwości przyłączenia się do sieci gazowej, firma będzie w najbliższej przyszłości prowadzić inwestycje – tzn., czy mieszkańcy mogą liczyć na rozbudowę infrastruktury gazowej EWE?

D.B. Staramy się rozbudowywać naszą infrastrukturę, chociaż nie zawsze jest to możliwe. Każda inwestycja rozpatrywana jest indywidualnie. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej mieszkańców gmin, w których wybudowaliśmy już nasze sieci mogło korzystać z gazu ziemnego. Na dzień dzisiejszy taką możliwość ma już ponad 90 tys. gospodarstw domowych i firm.

R.W. Działalność firmy EWE to jednak nie tylko sprzedaż gazu, co jeszcze firma oferuje klientom indywidualnym i biznesowym?

D.B. Tak jak już wspomniałem dla klientów biznesowych posiadamy w ofercie również energię elektryczną. Nasi klienci mogą również liczyć na pomoc w optymalizowaniu kosztów zużywanej energii, w tym zakresie oferujemy cały pakiet produktów związanych z  doradztwem energetycznym .

Klienci indywidualni mogą skorzystać poza ofertą na gaz ziemny z badania kamerą termowizyjną, a już w niedługiej przyszłości również z oferty na prąd.

R.W. Możecie się chyba także pochwalić innym rodzajem działalności. Co roku przeprowadzacie np. szkolenia dla dzieci…

D.B. Staramy się nie zapominać  o sprawach ważnych dla mieszkańców terenów, na którym posiadamy nasze sieci. Należy do nich między innymi bezpieczeństwo dzieci na drogach. Przez szereg lat przy współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Gorzowie przeprowadzaliśmy pogadanki edukacyjne połączone z konkursem dla dzieci uczącym jak zachować bezpieczeństwo na drodze.  Staramy się również edukować dzieci w zakresie ekologii, to również temat bardzo ważny dla nas ale i dla przyszłych pokoleń.

R.W. Ale też dużo energii poświęcacie na działalność profilaktyczną. Co roku odbywają się wspólne szkolenia strażaków z Polski i Niemiec. Co dokładnie ćwiczycie?

D.B. Bezpieczeństwo mieszkańców gmin w których posiadamy sieci gazowe jest dla nas sprawą priorytetową. Jak Pan słusznie zauważył co roku przeprowadzamy szkolenia strażaków zarówno z Powiatową jak iOchotniczą Strażą Pożarną, mające na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Ćwiczenia przeprowadzane są na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach, które stanowią symulację możliwych awarii na sieciach gazociągowych.

R.W. Nie mogę nie spytać. Mamy dziś trudną sytuację geopolityczną. Coraz modniejszym słowem staje się dywersyfikacja, przede wszystkim dostaw gazu właśnie. Rozumiem, że gdyby sytuacja polityczna w Europie sprawiła, że dostawy gazu z Rosji do Polski byłyby zagrożone, EWE może nam gwarantować dostawy tego surowca z terenu Niemiec, zapewniając w ten sposób w tych rejonach Polski bezpieczeństwo energetyczne…

D.B. Oczywiście, że tak. EWE zasila swoje sieci zarówno ze źródeł krajowych, jak i z terenu Niemiec. W kraju jest to giełda oraz PGNiG. Nasi klienci mogą być spokojni o dostawę  gazu ziemnego z naszej firmy.

R.W. Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Kilka informacji o EWE:

EWE to firma z 15 letnim doświadczeniem. W tym okresie firma wypracowała solidną pozycję rynkową i należy aktualnie do czołówki specjalistów w sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii – głównie gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Energia od A do Z
Przedmiot działalności EWE obejmuje pięć obszarów, dzięki którym odbiorcy uzyskują dostęp do pełnego wachlarza potrzebnych im usług z zakresu gazu ziemnego, energii elektrycznej, dostaw ciepła, doradztwa energetycznego
oraz telekomunikacji.

Dostawa gazu ziemnego
Od ponad 15 lat gaz ziemny EWE dostarczany jest do celów grzewczych i produkcyjnych zarówno do klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe) jak i firmowych (produkcja, usługi). Oferta EWE obejmuje zarówno przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej jak również dostawy paliwa – 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W obszarze klientów indywidualnych, aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego umożliwia zaopatrywanie odbiorców przede wszystkim w zasięgu własnych sieci przedsiębiorstwa dystrybucyjnego EWE. Wybudowane gazociągi EWE obejmują terytorialnie 49 gmin w sześciu województwach. W przypadku klientów firmowych obszar zaopatrywania stale rośnie i wykracza również
poza zasięg własnych sieci gazowych. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami dało firmie solidną pozycję na rynku dostawców energii w regionie, w którym działa oraz rzetelne podstawy do pozyskiwania kolejnych
odbiorców poza zasięgiem aktualnego obszaru działania.

Energia elektryczna
EWE jest aktywnym uczestnikiem rynku energii w Polsce. Szybko reaguje na zachodzące zmiany i dopasowuje się do nowych wyzwań. Czerpiąc z doświadczenia firmy matki – koncernu multienergetycznego EWE AG, firma rozszerzyła portfolio swoich produktów o sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych: od małych jednoosobowych działalności gospodarczych, przez firmy usługowe i handlowe, aż po dużych odbiorców przemysłowych. Energia elektryczna oferowana jest na korzystnych warunkach, a ponadto EWE przejmuje na siebie procedurę zmiany sprzedawcy.


Dostawa ciepła
EWE zapewnia także swoim klientom dostawy ciepła, zapewniając im budowę i utrzymanie kotłowni oraz instalacji ciepłowniczej zasilanej gazem ziemnym. Dzięki dostawom ciepła ułatwia klientom przejście na ogrzewanie czystym źródłem energii na możliwie jak najbardziej przystępnych warunkach – bez kredytów bankowych i dofinansowań, ponieważ rolę inwestora przyjmuje na siebie EWE.


Doradztwo energetyczne
Oferta dla klientów EWE wykracza poza dostawy gazu ziemnego – dzięki usługom doradztwa energetycznego firma zwiększa świadomość odbiorców w zakresie efektywnego zarządzania energią i tworzy konkretne rozwiązania, poprawiające energooszczędność budynków mieszkalnych oraz obiektów publicznych. Profesjonalnie prowadzone analizy i fachowe usługi doradcze pozwalają firmie wspierać klientów w przygotowywaniu planów i dokumentacji prac modernizacyjnych i remontów, a także uzyskiwać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Źródło: Pogranicze Lubuskie