Polska Nagroda Innowacyjności 2017 przyznana EWE

W dniach 26-27.10.2017 r., w Zielonej Górze, odbył się V Polski Kongres Przedsiębiorczości. Wydarzenie to zgromadziło w ciągu dwóch dni ponad 1.000 firm i instytucji z całej Polski.

Podczas kongresu dla najbardziej prężnych i innowacyjnych firm roku 2017, Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja „Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznały Polską nagrodę przedsiębiorczości 2017. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Jednym z laureatów nagrody przedsiębiorczości 2017 została EWE!

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości