Polska Nagroda Innowacyjności 2017 przyznana EWE

W dniach 26-27.10.2017 r., w Zielonej Górze, odbył się V Polski Kongres Przedsiębiorczości. Wydarzenie to zgromadziło w ciągu dwóch dni ponad 1.000 firm i instytucji z całej Polski.

Podczas kongresu dla najbardziej prężnych i innowacyjnych firm roku 2017, Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja „Forum Przedsiębiorczości” w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznały Polską nagrodę przedsiębiorczości 2017. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Jednym z laureatów nagrody przedsiębiorczości 2017 została EWE!

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

  • Polski Kongres Przedsiębiorczości

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.