Projekt „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego"

EWE energia sp. z o.o. informuje, iż z dniem 30.06.2015 r. zakończyła się finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu pn. „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet X, działanie 10.2 – Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji.

W ramach projektu, w latach 2011-2015,  wybudowano łącznie 36,9 km sieci wysokiego ciśnienia oraz 140,3 km średniego ciśnienia. Z gazu ziemnego mogą korzystać mieszkańcy gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego, tj.: Wieluń, Mokrsko, Czarnożyły, Wierzchlas, Działoszyn, Siemkowice oraz Pajęczno.

EWE energia - Gazyfikacja powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego

 

Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2014 r. podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego”, w wyniku którego zmianie uległa wartość projektu oraz wartość dofinansowania z Unii Europejskiej.

Aktualna wartość projektu wynosi 64.270.780,23 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 17.576.331,33 zł.

EWE energia - Gazyfikacja powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego

Informujemy, że w dniu 10 października 2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego”, w wyniku którego zmianie uległa wartość projektu oraz wartość dofinansowania z Unii Europejskiej.

Aktualna wartość projektu wynosi 83.334.235,47 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 27.919.064,74 zł.

EWE energia - Gazyfikacja powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2011 r. została podpisana umowa nr UDA-POIS.10.02.00-00-014/10-00, pomiędzy EWE energia sp. z o.o. a Instytutem Nafty i Gazu, o dofinansowanie projektu „Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego”. Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet X, działanie 10.2 – Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji.

EWE energia - Gazyfikacja powiatu pajęczańskiego i wieluńskiego

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa sieci gazociągu dystrybucyjnego, którego celem jest dostarczenie gazu mieszkańcom  gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego w woj. łódzkim. Planowany projekt umożliwi rozwój infrastruktury mieszkańców regionu, w tym rozwój krajowych systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.
W dniu 15 lipca 2011 r. w Wieluniu odbyło się  uroczyste wykopanie pierwszego sztychu ziemi pod budowę gazociągu.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 79.484.164,56 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 28.055.567,01 zł. Dzięki realizacji inwestycji powstanie sieć o długości 186,95 km.

Osoba nadzorująca projekt: Piotr Dudziak, tel. 95 74 26 102.