Projekt „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Informujemy, iż w dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0010/17-00, pomiędzy EWE energia sp. z o.o., a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, o dofinansowanie projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Dofinansowanie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

W ramach przedmiotowego Projektu przewidziana jest budowa i modernizacja gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 48.260 mb.
Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

  • Odcinek 1: Modła – Łagoszów Mały
  • Odcinek 2: Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały
  • Odcinek 3: Modła – Kurowice
  • Odcinek 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów
  • Odcinek 5: Łagoszów Mały – Smardzów
  • Odcinek 6: Kaźmierzów, ul. Główna
  • Odcinek 7 (modernizacja): Kaźmierzów – Jerzmanowa

Aktualnie uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla 5 odcinków realizacji inwestycji, z czego dla 3 z nich trwają prace przy budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4.351.863,00 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 2.413.548,91 zł.
Dzięki realizacji inwestycji powstanie 48,26 km nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych w regionach słabiej rozwiniętych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach w/w projektu - kliknij tutaj>>

Osoba nadzorująca projekt: Wioleta Klimczak - Myrda

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników to dla nas wartość nadrzędna, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur Obsługi Klienta EWE w Międzyrzeczu, Rzepinie, Krośnie Odrzańskim i Wieluniu. W związku z tym zachęcamy do korzystania ze zdalnych form komunikacji.

Wszystkie sprawy w EWE załatwisz bez wychodzenia z domu, poprzez:

Czytaj więcej>>

<