Projekt „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Informujemy, iż w dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0010/17-00, pomiędzy EWE energia sp. z o.o., a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, o dofinansowanie projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Dofinansowanie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

W ramach przedmiotowego Projektu przewidziano budowę i modernizację gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 48.260 mb.
Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

  • Odcinek 1: Modła – Łagoszów Mały
  • Odcinek 2: Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały
  • Odcinek 3: Modła – Kurowice
  • Odcinek 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów
  • Odcinek 5: Łagoszów Mały – Smardzów
  • Odcinek 6: Kaźmierzów, ul. Główna
  • Odcinek 7 (modernizacja): Kaźmierzów – Jerzmanowa

Aktualnie wybudowano i zmodernizowano wszystkie odcinki sieci gazowej o łącznej długości 47.899,81 mb. Pozwoliło to na osiągnięcie stopnia realizacji wskaźnika produktu na poziomie 99,25 %.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4.828.301,10 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 2.413.548,91 zł.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach w/w projektu - kliknij tutaj>>

Osoba nadzorująca projekt: Wioleta Klimczak - Myrda

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach nasza spółka dostała zawiadomienie o rozpowszechnianiu nieprawdziwych i szkalujących informacji, jakie firma emBroker przekazuje naszym klientom o spółkach grupy EWE w Polsce.
EWE od ponad 20 lat z sukcesami działa na rynku gazu i energii. Jesteśmy jedną z największych firm dystrybucji gazu w Polsce, a naszym klientom oferujemy zaawansowane produkty energetyczne. Świadczymy usługi nieprzerwanie i według najwyższych standardów, w tym standardów środowiskowych, oferując energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. 
Informujemy, że wobec nieprawdziwych, nieuczciwych i nieprofesjonalnych działań firmy emBroker nasze spółki podjęły już przewidziane prawem działania.

Polska gospodarka powoli wraca do dawnej dynamiki rozwoju. Firma EWE aktywnie wspiera w tych trudnych czasach firmy, z którymi współpracuje, oferując w ostatnich miesiącach wsparcie finansowe dla inwestycji energetycznych naszych klientów. Planujemy przeznaczyć na ten cel kilkanaście milionów złotych. Gorąco zachęcam do kontaktu w celu,  zapoznania się ze szczegółami. 

Z poważaniem
Dariusz Brzozowski
Prezes Zarządu