Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych
Współadministratorami Twoich danych osobowych (dalej „Dane”) są EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz oraz EWE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań, zwanymi dalej: „EWE”.

Kontakt z EWE w sprawie przetwarzania Twoich Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@ewe.pl, pisząc na adres: Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub telefonując pod numer: 61 88 57 102.

Cel przetwarzania Danych
Podane przez Ciebie Dane będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Twojego zgłoszenia, złożonego za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez EWE w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Brak podania tych Danych będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

Podstawa prawna przetwarzania

 • Wypełnienie niniejszego formularza kontaktowego oznacza zgodę na przetwarzanie przez EWE Twoich Danych w w/w celu, co stanowi jednocześnie podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 - RODO).
 • W zakresie Danych przetwarzanych na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody, podstawą prawną przetwarzania jest również Twoja zgoda.

Udostępnianie Danych Osobowych

 • Twoje Dane są udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz EWE, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 • Twoje Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji lub do wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jeżeli odbędzie się to, zanim nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi.
 • W zakresie dodatkowo wyrażonej zgody Twoje dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Twoje prawa, jako osoby, której Dane przetwarzamy
Masz prawo do:

 • dostępu do treści Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
 • żądania przenoszenia Danych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych,
 • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Twoich Danych, które miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do jej wycofania.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez EWE znajdują się w naszej Polityce Prywatności - kliknij tutaj>>.

Aktualizację swoich danych osobowych wykonasz tutaj - kliknij>>