Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące Twoich danych osobowych

Administratorami Twoich danych osobowych są EWE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań, oraz EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz  zwani dalej: „Współadministratorami”.

Kontakt z EWE w sprawie Twoich danych osobowych

Kontakt ze Współadministratorami dostępny jest za pośrednictwem powołanego przez nas inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@ewe.pl, pisząc na adres: Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub telefonując pod numer: 61 88 57 102.

Zakres przetwarzania danych:

 • działania związane z zawarciem i realizacją umowy
 • w celu marketingu produktów i usług własnych
 • dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń przez Współadministratorów.

Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe w celu realizacji (zawarcia (lub) i wykonania) umowy będą przechowywane przez Współadministratorów przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji), zabezpieczenia i/lub dochodzenia roszczeń przysługujących Współadministratorom, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego Współadministratorów
 • Dane osobowe będą przetwarzane ze względów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym umowa uległa rozwiązaniu, a w przypadku konieczności windykacji roszczeń do upływu okresu przedawnienia, tj. 6 lat od momentu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie
 • Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych EWE energia sp. z o.o. i EWE Polska sp. z o.o. do czasu wyrażenia sprzeciwu
 • W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i inicjowanych przez Współadministratora w celach marketingowych i handlowych, dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany nam adres poczty elektronicznej i numeru telefonu dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania

Twoje prawa, jako osoby, której dane przetwarzamy:

 • Prawo dostępu treści swoich danych osobowych,
 • Prawo sprostowania danych osobowych – jeżeli te które posiadamy są niekompletne lub nieprawdziwe
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia przetwarzania danych
 • Prawo żądania do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Współadministratorów)

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom zajmującym się obsługą systemów księgowych, IT, obsługą prawną, finansową, windykacją roszczeń, budową i projektowaniem sieci gazowych, usługami pośrednictwa w zakresie zawierania umów, doręczaniem korespondencji.

Zaktualizuj swoje dane osobowe - tutaj