Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej dla domów - EWE.pl

 • przyłączenie domków do sieci gazowej EWE
 • sieć gazowa EWE obejmuje 49 gmin
 • profesjonalna obsługa

Jeśli chcesz korzystać z gazu ziemnego wystarczy, że przyłączysz swój dom do sieci gazowej EWE oraz wykonasz instalację wewnętrzną, która połączy gazomierz z odbiornikami gazu w Twoim domu. 

Zanim przystąpisz do planowania inwestycji skontaktuj się z nami i sprawdź, czy Twój dom znajduje się w zasięgu sieci EWE. Zasięg sieci gazowej EWE obejmuje już 49 gmin i wciąż dołączają do nich kolejne.

Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej to budowa, która wymaga prac projektowych, uzyskania opinii i pozwoleń oraz pracy kilku specjalistów (projektantów, firmy budowlanej, instalatora, kierownika budowy).

Pamiętaj! Aby odbierać gaz ziemny w danym roku, musisz podpisać umowę przyłączeniową do końca czerwca br.

 1. Cena

  Podane poniżej ceny opłaty przyłączenia do sieci obowiązują od dnia 01.12.2018 r.

  Opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej EWE  zależy od tego, jak daleko od sieci gazowej zlokalizowany jest budynek bądź granica twojej działki.

  Opłata za przyłączenie do sieci gazowej (miejsce styku przyłącza i szafki gazowej) o długości do 15 metrów wynosi 2.201,70 zł*.
  W tę cenę wliczony jest projekt przyłącza, szafka gazowa, koszty wszystkich elementów potrzebnych do jego budowy (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i wysokiej klasy gazomierz), a także koszt robocizny.

  Jeśli natomiast długość przyłączenia do sieci gazowej (miejsce styku przyłącza i szafki gazowej) będzie dzielić odległość większa, niż 15 metrów, opłata za każdy dodatkowy metr przyłącza wyniesie 102,09 zł/mb*.


  * Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej dla przyłącza o mocy do 110 kWh/h.

  Wypełnij wniosek on-line!>>

  Wszystkie ceny są zgodne z „Taryfą dla Paliw Gazowych” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.40.2018.AIK i opublikowaną w dniu 16.11.2018 r.

 2. Jak przyłączyć się do sieci gazowej - obejrzyj poradnik video!

 3. Etapy budowy przyłącza gazowego

  Do sieci gazowej EWE możesz podłączyć dom gotowy lub dom w budowie. 

  Jeśli w Twoim domu funkcjonuje już instalacja grzewcza na węgiel, olej lub inny nośnik ciepła, po wprowadzeniu modyfikacji możesz wykorzystać ją do ogrzewania gazem ziemnym. O dokładny zakres takich modyfikacji zapytaj swojego instalatora.

  Cały proces przyłączenia do sieci gazowej obejmuje 5 kroków:

  Krok 1: Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci gazowej>>
  Krok 2: Podpisanie umowy o przylączenie do sieci gazowej i wpłata zaliczki>>
  Krok 3: Projekt instalacji gazowej>>
  Krok 4: Montaż instalacji gazowej>>
  Krok 5: Uruchomienie instalacji gazowej>>

  Zanim zaczniesz realizować Twój plan przyłączenia domu do sieci gazowej EWE zbierz następujące dokumenty:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości (kopia) – akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością.
  2. Mapa sytuacyjna z zaznaczoną działką, na której znajduje się obiekt który ma zostać przyłączony do sieci gazowej EWE.

  Pamiętaj! Na każdym etapie inwestycji Doradcy służą pomocą, przejmują na siebie wiele obowiązków, dopilnowują formalności i koordynują terminy. Dzięki temu, cały proces przyłączenia do sieci gazowej EWE przebiega sprawnie i bezproblemowo - Formularz kontaktowy z Doradcą Klienta EWE >>

  Aby w sezonie grzewczym móc ogrzewać dom gazem ziemnym, decyzja o przyłączeniu nieruchomości powinna zapaść najpóźniej do 30 czerwca tego samego roku.

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.