Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej dla firm - EWE.pl

 • przyłączenie do sieci gazowej EWE o mocy do 110 kWh/h
 • przyłączenie do sieci gazowej EWE o mocy powyżej 110 kWh/h
 • profesjonalna obsługa

W przypadku firm i instytucji gaz ziemny może być wykorzystywany w celach grzewczych lub/i produkcyjnych. Aby firmy i instytucje mogły pobierać paliwo gazowe, niezbędne jest przyłączenie obiektu do sieci gazowej.

Do zadań realizowanych przez EWE należy zaprojektowanie i wykonanie instalacji zewnętrznej, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Realizacja całości prac związanych z przyłączeniem nieruchomości trwa minimum 4 miesiące.
Podpisanie umowy do 30 czerwca danego roku gwarantuje uruchomienie instalacji gazowej u Państwa jeszcze w tym samym roku kalendarzowym. W przeciwnym razie przyłączenie do sieci gazowej możliwe będzie najwcześniej wiosną roku następującego po podpisaniu umowy.

 1. Cena

  Podane poniżej ceny opłat za przyłączenie do sieci gazowej obowiązują od dnia 01.12.2018 r.

  Koszt przyłączenia do sieci gazowej uzależniony jest od długości wybudowanego przyłącza, a także jego mocy:

  Moc przyłączeniowa

  Opłata ryczałtowa
  za przyłącze do 15 m

  Stawka opłaty
  za każdy metr
  powyżej 15 m

  b
  [m³/h]
  OR
  [zł]
  SP
  [zł/m]
  b ≤ 101.790,0083,00
  10 < b ≤ 161.642,00 + 37,60 x (b-10)83,00
  16 < b ≤ 251.868,00 + 33,10 x (b-16)84,00
  25 < b ≤ 402.166,00 + 36,60 x (b-25)84,00
  40 < b ≤ 652.715,00 + 35,80 x (b-40)92,00
  65 < b3.611,00 + 25,80 x (b-65)92,00

  Do stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

  Wszystkie ceny są zgodne z „Taryfą dla Paliw Gazowych” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.40.2018.AIK i opublikowaną w dniu 16.11.2018 r.

  W cenę wliczone są następujące usługi:

  • projekt przyłącza,
  • szafka gazowa,
  • koszty elementów składowych przyłącza (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i  gazomierz),
  • robocizna.

  Wypełnij wniosek on-line!
  Wniosek dla małych firm (moc godzinowa przyłącza do 110 kWh/h)>>
  Wniosek dla dużych firm (moc godzinowa przyłącza powyżej 110 kWh/h)>>

 2. Jak przyłączyć się do sieci gazowej - obejrzyj poradnik video!

 3. Etapy budowy przyłącza gazowego

  Cały proces przyłączenia do sieci gazowej obejmuje 5 etapów:

  Etap 1: Złożenie wniosku>>
  Etap 2: Podpisanie umowy i wpłata zaliczki>>
  Etap 3: Projektowanie instalacji wewnętrznej i przyłącza>>
  Etap 4: Przyłączenie nieruchomości i montaż instalacji wewnętrznej>>
  Etap 5: Uruchomienie instalacji>>

  Zanim zaczniesz realizować plan przyłączenia firmy do sieci gazowej EWE zbierz następujące dokumenty:

  1. Tytuł prawny do nieruchomości (kopia) – akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością.
  2. Mapa poglądowa z zaznaczoną działką, na której znajduje się obiekt który ma zostać przyłączony do sieci gazowej EWE.

  Pamiętaj! Na każdym etapie inwestycji Doradcy EWE służą pomocą, przejmują na siebie wiele obowiązków, dopilnowują formalności i koordynują terminy. Dzięki temu, cały proces przyłączenia do sieci gazowej EWE przebiega sprawnie i bezproblemowo.