Przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej dla firm - EWE.pl

 • moc przyłączeniowa do 10m³/h dla gazu wysokometanowego i do 25 m³/h dla gazu zaazotowanego
 • moc przyłączeniowa większa niż 10m³/h dla gazu wysokometanowego i większa niż 25 m³/h dla gazu zaazotowanego
 • profesjonalna obsługa

W przypadku firm i instytucji gaz ziemny może być wykorzystywany w celach grzewczych lub/i produkcyjnych. Aby firmy i instytucje mogły pobierać paliwo gazowe, niezbędne jest przyłączenie obiektu do sieci gazowej.

Do zadań realizowanych przez EWE należy zaprojektowanie i wykonanie instalacji zewnętrznej, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Należy pamiętać, że czas realizacji przyłączenia to okres co najmniej 7 – 9 miesięcy. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu przez Państwa terminu rozpoczęcia korzystania z gazu ziemnego.

 1. Cena

  Podane poniżej ceny opłat za przyłączenie do sieci gazowej obowiązują od dnia 01.10.2023 r.

  Koszt przyłączenia do sieci gazowej uzależniony jest od długości wybudowanego przyłącza, a także jego mocy:

  Moc przyłączeniowa

  Opłata ryczałtowa
  za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłączem o długości nie większej 15 m

  Stawka opłaty
  za każdy metr przyłącza
  powyżej 15 m

  b
  [m³/h]
  OR
  [zł]
  SP
  [zł/m]
  b ≤ 102543,90118,00
  10 < b ≤ 162333,60 + 53,50 × (b-10)118,00
  16 < b ≤ 252654,70 + 46,90 × (b-16)119,40
  25 < b ≤ 403078,20 + 52,00 × (b-25)119,40
  40 < b ≤ 653858,40 + 51,00 × (b-40)130,80
  65 < b5132,00 + 36,60 × (b-65)130,80

  Do stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

  Wysokość opłat za przyłącze zgodnie z z „Taryfą nr 19 dla Paliw Gazowych” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.34.2023.EPrz i opublikowaną w dniu 24.08.2023 r. oraz Zmianą nr  1 do Taryfy nr 19 zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2024 r. nr DRG.DRG-2.4212.44.2023.EPrz 

  W cenę wliczone są następujące usługi:

  • projekt przyłącza,
  • szafka gazowa,
  • koszty elementów składowych przyłącza (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i  gazomierz),
  • robocizna.

   

 2. Etapy budowy przyłącza gazowego

  Cały proces przyłączenia do sieci gazowej obejmuje 5 etapów:

  Etap 1: Złożenie wniosku>>
  Etap 2: Podpisanie umowy i wpłata zaliczki>>
  Etap 3: Projektowanie instalacji wewnętrznej i przyłącza>>
  Etap 4: Przyłączenie nieruchomości i montaż instalacji wewnętrznej>>
  Etap 5: Uruchomienie instalacji>>

  Zanim zaczniesz realizować plan przyłączenia firmy do sieci gazowej EWE zbierz następujące dokumenty:

  1. Mapa poglądowa z zaznaczoną działką, na której znajduje się obiekt który ma zostać przyłączony do sieci gazowej EWE.

  2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

  Pamiętaj! Na każdym etapie inwestycji Doradcy EWE służą pomocą, przejmują na siebie wiele obowiązków, dopilnowują formalności i koordynują terminy. Dzięki temu, cały proces przyłączenia do sieci gazowej EWE przebiega sprawnie i bezproblemowo.