Przyłączenie do sieci gazowej/zakup gazu dla domów

  • Rodzaj wniosku1
  • Dane wnioskodawcy2
  • Informacje o obiekcie przyłączanym3
  • Oświadczenia4

Rodzaj wniosku *

Chcesz przyłączyć nieruchomość do sieci gazowej i odbierać gaz ziemny?
Zaznacz jednocześnie pola: „przyłączenie do sieci gazowej” oraz „zawarcie umowy na sprzedaż gazu”.

Sposób dostarczenia *

Wymagane dokumenty do opracowania wniosku

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów

* pole wymagane