Przyłączenie gazu do domu – jaki to koszt?

EWE

Przyłącze gazowe daje możliwość komfortowego ogrzewania domu, podgrzania wody czy wykorzystania kuchenki gazowej. Fachowo wykonana instalacja gazowa pozwala na wieloletnie bezpieczne użytkowanie, a koszt ogrzania domu gazem okazuje się niższy, niż w przypadku np. energii elektrycznej. Pozostaje jednak pytanie: czy cena samego przyłącza gazu nie będzie zbyt wysoka? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule!

Przyłączenie gazu do domu

Rozważając zmianę paliwa, którym ogrzewamy dom jednorodzinny czy firmę bierzemy pod uwagę przede wszystkim koszty. Warto więc wiedzieć, ile będzie nas kosztowało samo przyłącze gazu, a jeśli chcemy np. oszacować koszt zużycia gazu w nowych jednostkach rozliczeniowych, możemy skorzystać z prostego kalkulatora kWh na m3. Przydatne mogą być też informacje, na temat kosztów samego paliwa. Dlatego na naszej stronie dostępna jest także cena gazu ziemnego 2022.

Korzyści przyłączenia gazu

Ogrzewanie domów za pomocą paliwa gazowego zyskuje w ostatnich latach na popularności. Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, by zdecydować się właśnie na takie rozwiązanie, gdy chodzi o komfort cieplny, ale i związane z tym koszty. Mimo że ceny gazu ostatnio rosną, to ogrzewanie domu błękitnym paliwem wciąż jest rozwiązaniem korzystniejszym, niż wykorzystanie energii elektrycznej. Z całą pewnością jest też ono zdrowsze dla środowiska i nas samych – decydując się na rezygnację z ogrzewania nieruchomości paliwami stałymi, przyczyniamy się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i tworzenia się smogu. Gaz ziemny to obecnie jedno z najbardziej ekologicznych paliw, którego spalanie nie wiąże się z powstawaniem popiołu, sadzy ani pyłu. Za korzystaniem z paliwa gazowego przemawia także bezpieczeństwo i łatwość obsługi, a właściwie bezobsługowość takiej instalacji – kotły są zautomatyzowane i nie wymagają większej uwagi poza rutynowymi, corocznymi przeglądami. Instalacja gazowa to także komfort obsługi urządzeń grzewczych – nie trzeba pamiętać o rozpalaniu pieca czy kotła, aby zapewnić sobie niezbędne ciepło. Korzyści z przejścia na ogrzewanie gazowe są więc naprawdę spore!

Jak przyłączyć gaz do domu?

Wiele osób, które dotychczas nie korzystały z instalacji gazowej, zastanawia się, jak przyłączyć gaz do domu, jaką firmę wybrać i  z jakimi kosztami będzie się to wiązało? Niestety często to lokalizacja naszej nieruchomości warunkuje wybór dostawcy gazu – często mamy możliwość podłączenia do sieci tylko przez jednego, góra dwóch dostawców. Przyłączenie gazu do domu wiąże się też z dopełnieniem formalności (uzyskaniem opinii i zezwoleń), a także z wykonaniem prac projektowych i budowlanych. Warto przy tym uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cały proces trwa zazwyczaj około 6-7 miesięcy.

Podłączenie gazu do domu – formalności

Niezależnie, czy interesuje nas gaz ziemny dla firm, czy odbiorców indywidualnych, jego podłączenie wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. Ilość spraw do załatwienia i czas oczekiwania jest zależny od tego, z jakim dostawcą zawieramy umowę. Dobrzy partnerzy biorą w tym przypadku wszystkie formalności na siebie. Należy przy tym jednak pamiętać, że jeśli raz zdecydowaliśmy się na danego dystrybutora, to niestety nie możemy dokonać już jego zmiany. Wolno nam natomiast zmienić sprzedawcę paliwa gazowego, co w wielu przypadkach może dać spore korzyści. Decydując się na zmianę formy ogrzewania domu czy wody warto mieć na uwadze także termin założenia nowego systemu grzewczego. Dopełnienie formalności, projekt, montaż i uruchomienie instalacji może zająć w sumie do 7 miesięcy. Co więcej, prace ziemne nie są wykonywane w trakcie mrozów, więc termin złożenia wniosku ma bezpośrednie przełożenie na czas oczekiwania na zrealizowanie przyłączenia gazu.

Umowa ze sprzedawcą-dystrybutorem (2 w 1)

Procedurę przyłączenia gazu do domu rozpocząć należy od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do operatora sieci dystrybucyjnej. Niezbędne będzie także dołączenie pełnomocnictwa, dzięki któremu będzie on mógł reprezentować klienta w postępowaniach administracyjnych. Ponadto do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który określa usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci gazowej. Dodatkowo może być wymagany wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRUS, jeśli nowo zakładane przyłącze będzie wykorzystywane przez firmę, a nie osobę fizyczną. Kolejnym etapem jest wydanie przez dystrybutora warunków przyłączenia do sieci gazowej. Następny krok to zawarcie umowy na wykonanie samego podłączenia gazu. Na tym etapie otrzymujemy szacunkowy kosztorys przyłączenia do sieci. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy o dostarczanie paliwa gazowego, a w końcu realizacja budowy wewnętrznej instalacji w oparciu o projekt. Po zgłoszeniu gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem następuje uruchomienie dostarczania gazu. Należy pamiętać, że podanie o uruchomienie przyłącza musi zostać zatwierdzone i podpisane przez specjalistów: instalatora, kierownika budowy oraz uprawnionego kominiarza. W przypadku, gdy operator naszej sieci (dostawca) i sprzedawca gazu to jeden podmiot, mówimy o tzw. umowie kompleksowej.

Umowa z podmiotem sprzedającym gaz + umowa z dystrybutorem

W tym przypadku pierwszym krokiem również będzie złożenie wniosku o przyłączenie do sieci gazowej. Do wniosku należy też dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, a dodatkowo wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRUS. Po pozytywnej weryfikacji następuje zawarcie właściwej umowy. W tej sytuacji podpisujemy dwie umowy (ze sprzedawcą gazu oraz z jego dystrybutorem). Sprzedawca gazu najczęściej bierze na siebie formalności związane z reprezentacją klienta przed organem dystrybucyjnym, jednak cały proces z reguły jest wydłużony z uwagi na oczekiwanie na decyzję operatora systemu dystrybucji. Na etapie podpisania umowy może być wymagana wpłata określonej kwoty zaliczki niezbędnej do rozpoczęcia prac. Później wykonywany jest projekt instalacji gazowej, a po wydaniu pozwolenia na budowę – montaż i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego.

Przyłącze gazu – cena

Nie każdy sprzedawca i dystrybutor gazu od razu poda nam konkretną kwotę za budowę przyłącza, zdarza się, że kosztorys otrzymamy dopiero na etapie zawierania właściwej umowy. Najczęściej podawana jest ona pod postacią ceny podstawowej za przyłącze o długości do 15 metrów oraz dodatkowej opłaty za kolejne metry instalacji. Jeśli decydujemy się na przyłączenie gazu w nowopowstałej nieruchomości, warto rozważyć przyłączenie i kupno paliwa gazowego i energii elektrycznej od jednego sprzedawcy – takie rozwiązanie może być dla nas korzystniejsze cenowo. Nieodłącznym elementem instalacji gazowej jest także układ pomiarowy służący do rozliczeń z dostawcą paliwa gazowego, czyli po prostu licznik gazowy. Za założenie licznika gazowego zazwyczaj nie jest już wymagana żadna dodatkowa opłata.

Wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia całego procesu najczęściej można pobrać ze stron internetowych poszczególnych sprzedawców paliwa gazowego. Wnioski wraz z załącznikami i pozostałe dokumenty należy składać osobiście w biurach obsługi klienta lub wysyłać pocztą, choć nieliczne firmy oferują także złożenie wniosku online – pamiętaj, że w EWE złożysz wniosek bez wychodzenia z domu.

Przyłącze gazu od skrzynki do domu – cena

Lokalizacja działki, na której znajduje się nieruchomość, do której zamierzamy przyłączyć gaz, ma istotne znaczenie dla kosztów realizacji. Koszt przyłączenia gazu do nieruchomości jest uzależniony przede wszystkim od lokalizacji szafki gazowej, a dokładniej jej odległości od istniejącej sieci gazowej. Im dalej znajduje się od dystrybutora, tym wyższą kwotę zapłacimy. To jednak niestety nie wszystko. Poza przyłączeniem swojego domu do sieci gazowej konieczne będzie wykonanie instalacji wewnętrznej, która połączy gazomierz z odbiornikami gazu w Twoim domu. To zadane należy już do właściciela nieruchomości, a projekt i wykonanie instalacji wykonują specjaliści posiadający niezbędne uprawnienia. Cena samego przyłącza od skrzynki gazowej do domu (czyli instalacja wewnątrz budynku) jest mocno zróżnicowana i zależna od wielu czynników takich jak wielkość instalacji czy rodzaj kotła – może więc wahać się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Pamiętajmy, że jeśli zależy nam na krótkim czasie wykonania przyłącza, warto dobrze zaplanować wszystkie działania projektowo-montażowe, byśmy mogli jak najszybciej zacząć korzystać z nowego paliwa.

Przyłącze gazowe – cena za metr

Cena realizacji wynosi ok 2800 zł brutto za przyłącze o długości do 15 metrów. Trzeba także pamiętać, że każdy kolejny metr wiąże się z dodatkową opłatą (zazwyczaj ok. 100 złotych za metr instalacji). Oznacza to, że cena metra przyłącza to około 130 zł. Oczywiście podczas wykonywania prac może okazać się, że przyłącze musi być nieco dłuższe, niż początkowo szacowano. Warto być przygotowanym na taką okoliczność i odłożyć nadprogramową kwotę na ten cel. Niezależnie od tego trzeba jednak podkreślić, że cena samego przyłącza jest naprawdę niewielka, szczególnie jeśli porównamy ją do kosztów budowy domu. 

Wykonanie przyłącza gazu do domu czy firmy, jest w dzisiejszych czasach zadaniem prostym i przynoszącym długofalowe korzyści. Co ważne, niezbędne formalności leżą w tym przypadku głównie po stronie dystrybutora paliwa, co jest sporym plusem dla tych, którzy nie przepadają za bieganiem po urzędach. Samo wybudowanie przyłącza nie powinno więc być problemem dla nikogo – podobnie jak jego cena!