REMIT

REMIT - co to jest?

28 grudniu 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1227/2011 z 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła akty wykonawcze do REMIT, tj. rozporządzenie Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 grudnia 2014 r. i weszło w życie z dniem 7 stycznia 2015 r.

REMIT dotyczy rynku energii elektrycznej i gazu. Celem jego jest przyczynić się do przejrzystości i sprawiedliwej, zgodnej konkurencji na hurtowym rynku energii.

Obowiązek raportowania transakcji na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego dotyczy transakcji zawieranych w obrocie hurtowym jak i transakcji zawieranych z odbiorcami energii o zdolności konsumpcji powyżej 600 GWh rocznie. Jednocześnie tacy odbiorcy są zobowiązani poinformować spółkę, od której dokonują zakupu o ich zdolności konsumpcyjnej w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

REMIT - dla odbiorców końcowych o zdolności konsumpcji powyżej 600 GWh rocznie

Obowiązek raportowania transakcji na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego dotyczy transakcji zawieranych w obrocie hurtowym jak i transakcji zawieranych z odbiorcami energii, w zakresie w jakim energia dostarczana jest do pojedynczej jednostki odbiorczej posiadającej możliwość techniczną niezbędną do zużycia 600 GWh/rok lub więcej1. Jednocześnie tacy odbiorcy są zobowiązani poinformować spółkę, od której dokonują zakupu o ich zdolności konsumpcyjnej w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zgodnie z metodologią liczenia zdolności konsumpcyjnej prezentowaną przez ACER, jeśli odbiorca końcowy ma jeden kontrakt na dostawę energii do wszystkich swoich zakładów, a tylko w przypadku jednego zakładu zdolność konsumpcji przekracza 600 GWh rocznie, cały ten kontrakt podlega raportowaniu. Jeśli jednak odbiorca końcowy posiada oddzielne kontrakty dla swoich zakładów, raportowaniu podlegał będzie tylko ten, na podstawie którego energia dostarczana jest do zakładów, których zdolność konsumpcji przekracza 600 GWh rocznie3.

Należy także wskazać, że w ocenie ACER „techniczna możliwość zużycia” oznacza maksymalną ilość energii elektrycznej (lub odpowiednio gazu ziemnego), jaką odbiorca końcowy może zużyć w rok. Odbiorca końcowy powinien określać techniczną możliwość zużycia odrębnie w zakresie energii elektrycznej i w zakresie gazu ziemnego. ACER zwraca ponadto uwagę, aby z dużą ostrożnością podchodzić do praktyki oceniania technicznej możliwości zużycia na bazie historycznego zużycia energii elektrycznej (lub gazu ziemnego) w danym obiekcie – rzeczywiste zużycie nie odzwierciedla bowiem maksymalnych zdolności konsumpcyjnych danego odbiorcy.

Odbiorca końcowy, który ustali że jest zobowiązany do raportowania zawartych umów do Agencji powinien:

- zarejestrować się jako uczestnik hurtowego rynku energii na stronie www.ure.gov.pl, w celu przyznania kodu ACER;
- rozpocząć raportowanie umów dostawy gazu ziemnego do Agencji, można to robić samodzielnie lub też za pomocą pośrednika;
- poinformować swojego dostawcę nośnika energii o podleganiu obowiązkowi raportowania umów do Agencji.

Każda umowa musi być raportowana przez obie strony transakcji, dostawca gazu ziemnego / energii elektrycznej musi zatem wiedzieć, które umowy na dostawy nośnika energii do odbiorców końcowych podlegają obowiązkowi raportowania.

Poinformuj swojego dostawcę jeśli podlegasz obowiązkowi REMIT – wypełnij Oświadczenie odbiorcy końcowego EWE o zdolności konsumpcji nośnika energii - kliknij tutaj>>
____________________
1 Art. 3 ust. 1 lit. a pkt vii. Rozporządzenia Wykonawczego.
2 Art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego.
3 Questions & Answers on REMIT, question III.3.18.

REMIT - gdzie szukać informacji?

Więcej informacje mogą Państwo znaleźć, na stronie internetowej:

Niniejszym zastrzegamy, iż żadna ze spółek Grupy EWE nie jest uprawniona do wydawania wiążących opinii prawnych na temat przepisów ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych do tych ustaw m.in. dotyczących Rozporządzenia REMIT. Wszystkie podmioty stosujące prawo dokonują interpretacji przepisów prawa na własną odpowiedzialność. Celem powyższej informacji jest jedynie zwrócenie uwagi na nowe regulacje prawa europejskiego. Żadna ze spółek grupy EWE nie ponosi odpowiedzialności za podjęcie lub brak podjęcia jakiegokolwiek działania w wyniku wykorzystania powyższych informacji.