Rozstrzygnięcie postępowania nr EWE/J/19/2018

„Zamawiający EWE energia sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie nr EWE/J/19/2018 na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa dla:

  • Części 1: Modła – Łagoszów Mały (Odcinek nr 1),
  • Części 2: Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały (Odcinek nr 2),
  • Części 3: Modła – Kurowice (Odcinek nr 3)”.

W postępowaniu została złożona jedna ważna oferta, przez Wykonawcę Konsorcjum firm: ELEKTROBUD Sp. z o.o., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa (Lider Konsorcjum) oraz GAZBUD Sabina Gertig Kiełczewo ul. Kościańska 142, 64-000 Kościan (Partner Konsorcjum):

  • dla Części 1, Odcinek nr 1 – z ceną ofertową 581.000,00 zł netto, 714.630,00 zł brutto, termin realizacji: 22.12.2019 r.
  • dla Części 2, Odcinek nr 2 – z ceną ofertową 1.139.000,00 zł netto, 1.400.970,00 zł brutto, termin realizacji: 22.12.2019 r.
  • dla Części 3, Odcinek nr 3 – z ceną ofertową 494.000,00 zł netto, 607.620,00 zł brutto, termin realizacji: 22.12.2019 r.

Na podstawie punktu XIII podpunkt 1 Zapytania ofertowego Zamawiający dokonał wyboru w/w oferty jako jedynej ważnej oferty, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane niezwłocznie.

Zgodnie z punktem XVIII podpunkt 2 Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od podpisania Umowy w przypadku nieuzyskania dla przedmiotu zamówienia współfinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>