Sposoby rozliczenia i faktura VAT

Chcesz lepiej zrozumieć wszystkie dane zawarte na fakturze, albo dowiedzieć się, jak i gdzie płacić rachunek? Zapoznaj się z informacjami poniżej.

 1. Wszystko o taryfach gazowych

  Czym jest taryfa?
  Wszyscy Klienci EWE, korzystający z dostaw gazu: osoby prywatne, firmy i instytucje, przyporządkowani zostają do odpowiedniej taryfy. Taryfa to cennik, zawierający wszystkie stawki i opłaty, związane z dostawami gazu. Opracowana została w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia dla branży energetycznej, a jej zatwierdzenia dokonuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dla naszych Klientów oznacza to, że stawki ich opłat za gaz są kontrolowane przez instytucję państwową. W zależności od ilości pobieranego gazu, a także jego zastosowania, przypisujemy Klientów do grupy taryfowej:

  • G-0/L-0 (G-0 - klienci korzystający z gazu wysokometanowego E lub L-0 -klienci korzystający z gazu zaazotowanego Lw.)
   Taryfa ta obejmuje Klientów indywidualnych, którzy korzystają z gazu ziemnego w kuchenkach gazowych i instalacjach C.W.U., ewentualnie ogrzewają tym paliwem niewielkie mieszkanie. Maksymalne roczne zużycie gazu ziemnego dla tej taryfy to 8800 kWh.
  • G-1/L-1 (G-1 klienci korzystający z gazu wysokometanowego E lub L-1 klienci korzystający z gazu zaazotowanego Lw).
   Taryfa ta przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, którzy ogrzewają gazem ziemnym większe mieszkania i domy, a ich roczne zużycie gazu ziemnego wynosi od 8800 kWh wzwyż. Do tej grupy taryfowej należą również małe firmy usługowe i produkcyjne ze zużyciem większym niż 8800 kWh na rok. Odczyt gazomierza następuje raz do roku.
  • G-1.12/L-1.12  (G-1.12 klienci korzystający z gazu wysokometanowego E lub L-1.12 klienci korzystający z gazu zaazotowanego Lw).
   Taryfa ta przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych, którzy ogrzewają gazem ziemnym większe mieszkania i domy, a ich roczne zużycie gazu ziemnego wynosi od 8800 kWh wzwyż. Do tej grupy taryfowej należą również małe firmy usługowe i produkcyjne ze zużyciem większym niż 8800 kWh na rok. Odbiorca gazu dokonuje co miesięcznych odczytów gazomierza.
  • G-2/L-2, G-3, G-4, G-5 - to taryfy dotyczące dużych odbiorców gazu, takich jak przedsiębiorstwa przemysłowe. W tym przypadku przypisanie do konkretnej taryfy zależy od zamówionej mocy gazu (mierzonej w m³/h).

   

  Jak zmienić grupę taryfową?
  Klienci EWE mogą dokonać zmiany grupy taryfowej raz w roku – w takim przypadku powinni złożyć wniosek najpóźniej miesiąc przed rozliczeniem rocznym. Zmiana grupy taryfowej może zostać dokonana także przez EWE, jeśli zużycie gazu ziemnego w poprzednim roku zakwalifikuje Klienta do innej niż przypisana grupy taryfowej. Zmiana ta dokonywana jest przy rozliczeniu rocznym, przy czym dotyczy kolejnego okresu rozliczeniowego.

 2. Jak opłacić fakturę za gaz?

  Każdy Klient EWE otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za gaz ziemny. Aktualny numer konta znajduje się zawsze na fakturze.

 3. Kto zajmuje się rozliczeniami w EWE?

  Rozliczeniami zużycia gazu, energii elektrycznej zajmuje się Dział Rozliczania Sprzedaży i Windykacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z rozliczeniami, zadzwoń - 123 800 000.

 4. Rozliczaj się nowocześnie dzięki e-BOK

  Wszystkie potrzebne informacje na temat Twoich bieżących i poprzednich rozliczeń znajdziesz w e-BOK – elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Możesz zalogować się do niego o każdej porze z dowolnego miejsca – wystarczy mieć dostęp do Internetu. Logowanie możliwe jest także z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony lub tablety.

  Jak zacząć korzystać z e-BOK?

  Wejdź na stronę www.ebok.ewe.pl i zarejestruj się – zajmie Ci to zaledwie chwilę, a potwierdzenie rejestracji otrzymasz na adres e-mail, który podałeś przy rejestracji. Zanim zaczniesz rejestrację przygotuj numer klienta i PESEL (w przypadku firmy nr klienta, nr aktualnej umowy oraz NIP lub REGON), czyli dane potrzebne do rejestracji oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do potwierdzenia aktywacji konta.

  Co możesz zrobić dzięki e-BOK?

  Korzystając z e-BOK zyskujesz dostęp do informacji o wszystkich swoich wpłatach i rozliczeniach za gaz ziemny i energię elektryczną. W przypadku firm i instytucji, które odbierają gaz lub energię elektryczną w kilku różnych lokalizacjach, jedno konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta przechowuje informacje o rozliczeniach dla wszystkich tych miejsc.

  W e-BOK:

    • sprawdzisz saldo oraz termin płatności
    • posiadasz dostęp do ekofaktury, czyli faktury w wersji elektronicznej
    • sprawdzisz statystyki zużycia gazu ziemnego i prądu
    • możesz zarządzać kilkoma umowami jednocześnie
    • włączysz/wyłączysz przypomnienia e-mailowe (np. o wystawieniu faktury, terminie płatności, odczycie gazomierza)
    • skontaktujesz się z EWE (zgłaszanie uwag, odpowiedzi na zadane pytania)
 5. Zmiana jednostki rozliczeniowej gazu ziemnego

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 820), od 1 sierpnia 2014 r. wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do rozliczeń z klientami w jednostkach energii (kWh).

  Zmiana jednostki rozliczeniowej zużycia gazu ziemnego z m³ na kWh weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

  Rozliczenie w kWh ma przede wszystkim ułatwić porównanie cen gazu ziemnego z uwzględnieniem jego kaloryczności (ciepła spalania) z innymi nośnikami energii.

  Powyższa zmiana nie spowodowała wymiany gazomierzy. Szacunkową wartość przeliczenia m³ na kWh można sprawdzić korzystając ze wzoru:

  ilość gazu w m³xwspółczynnik konwersji=ilość energii w kWh

  Nominalna wartość współczynnika konwersji wynosi:

  • dla gazu ziemnego wysokometanowego – 10,972 kWh/m³
  • dla gazu ziemnego zaazotowanego – 9,111 kWh/m³

  Jeśli są Państwo zainteresowani przeliczeniem m³ na kWh proszę kliknąć tutaj>>

 1. Informacje ogólne o fakturze za gaz ziemny

  Na fakturze za media tj. prąd, gaz czy wodę oprócz kwoty za właściwe medium znajduje się wiele pozycji. Warto wiedzieć co się pod nimi kryje.

  Poszczególne pozycje na fakturze za gaz, a także ich nazwy zostały ściśle określone w ustawie „Prawo energetyczne”. Zgodnie z jej wymogami, faktura musi składać się z 7 zasadniczych elementów:

  1. Okres rozliczeniowy
  2. Ustalenie zużycia gazu
  3. Opłata za gaz ziemny
  4. Opłata abonamentowa
  5. Opłata dystrybucyjna stała oraz opłata dystrybucyjna zmienna
  6. Akcyza
  7. Podsumowanie

  Jak czytać fakturę za gaz? Zobacz mini poradnik - kliknij tutaj>>

 2. Okres rozliczeniowy

  Okres rozliczeniowy to czas, który upływa pomiędzy kolejnymi odczytami licznika gazowego (wystawieniem kolejnych faktur za zużyty gaz ziemny). Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.

  Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie odczytu licznika ustalamy rzeczywiste zużycie gazu ziemnego, wyliczamy należność za rzeczywiście zużyty gaz i porównujemy z wpłatami dokonanymi przez cały okres rozliczeniowy w formie zaliczek.
  Jeśli kwota za zużyty gaz przekracza wartość zaliczek, wysyłamy do Klienta fakturę korygującą do zapłaty. Jeśli natomiast kwota za zużyty gaz jest mniejsza, niż wpłacone przez Klienta zaliczki – nadpłatę na prośbę Klienta zwracamy na konto bankowe lub księgujemy na poczet przyszłych zaliczek.

 3. Ustalenie zużycia gazu

  Zużycie gazu określa się na podstawie różnicy pomiędzy poprzednim a bieżącym wskazaniem gazomierza. Na ilość zużytego gazu wpływa kilka parametrów np.: temperatura otoczenia, ciśnienie gazu oraz ciepło spalania gazu. Niektóre parametry gazu zmieniają się w ciągu okresu rozliczeniowego i mają bezpośrednie odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach - inne choć zmienne, nie wpływają na wysokość faktury. Z czego to wynika?

  • W przypadku ogrzewania gazowego, ilość zużywanego gazu ziemnego zależy przede wszystkim od temperatury otoczenia i temperatury oczekiwanej przez odbiorcę gazu. Im zimnej na zewnątrz - tym zużycie większe. Ponadto każdy wzrost temperatury o 1°C w ogrzewanych pomieszczeniach i na programatorze pokojowym - to większe zużycie gazu ziemnego. Warto sprawdzić jakie temperatury pomieszczeń w domu są optymalne dla zdrowia i ponoszonych kosztów – wskazówki, jak oszczędzać na ogrzewaniu gazem ziemnym - znajdziesz tutaj>>.
  • Drugim ważnym elementem wpływającym na ilość zużytego gazu jest jego kaloryczność. EWE gwarantuje w umowie dostarczanie gazu o określonej kaloryczności, czyli cieple spalania. Sprawdź jakie ciepło spalania ma gaz dostarczany do Twojego domu/Twojej firmy – kliknij tutaj>>.
   W poszczególnych okresach rozliczeniowych kaloryczność gazu może ulegać niewielkim zmianom. Jest to praktycznie nieodczuwalne dla odbiorców, ponieważ gaz o wyższej kaloryczności zużywany jest w mniejszej ilości.
 4. Opłata za gaz ziemny

  To wartość zużytego gazu o standardowej kaloryczności. Oblicza się ją mnożąc zużycie gazu w danym okresie rozliczeniowym przez aktualną cenę gazu ziemnego. Informację na temat ceny gazu ziemnego również znajdziesz na fakturze.
  Od 1 sierpnia 2014 roku jednostką rozliczeniową gazu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi) jest kilowatogodzina (kWh)  - podobnie jak ma to miejsce na rynku energii elektrycznej.

  Więcej informacji na temat zmiany jednostki rozliczenia zużycia gazu ziemnego znajdziesz tutaj>>

 5. Opłata abonamentowa

  Podobnie, jak w przypadku wielu innych faktur, które otrzymujesz (np. za połączenia telefoniczne lub prąd), na fakturze za gaz ziemny znajduje się pozycja „abonament”. W jego zakres wchodzą koszty obsługi handlowej Klienta – od kosztów odczytu licznika, poprzez wystawianie faktur i obsługę księgową, aż po utrzymanie i kontrolę układów pomiarowych.
  Abonament naliczany jest w okresach miesięcznych, niezaleznie od ilości dni użytkowania gazu w danym miesiącu.

 6. Opłata dystrybucyjna stała oraz opłata dystrybucyjna zmienna

  Opłaty dystrybucyjne wiążą się z użytkowaniem infrastruktury gazociągowej w związku z dostawą gazu. Gazociągi muszą podlegać nieustannej konserwacji i monitorowaniu, ponieważ tylko dzięki temu możemy zapewnić Klientom nieprzerwane dostawy gazu i chronić sieć przed awariami. Dodatkowo, gazociągi są unowocześniane, by jeszcze lepiej pełniły swoje funkcje. To właśnie na pokrycie tych wszystkich zadań pobierana jest stała opłata za usługi dystrybucji.

  Opłata dystrybucyjna stała naliczana jest proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi dystrybucji w okresie rozliczeniowym i zależy od liczby dni, w których odbiorca pobierał gaz ziemny. Pobierana jest za każdy miesiąc, niezależnie od ilości zużytego gazu oraz mocy faktycznie wykorzystanej.
  W przypadku klientów używających gazu ziemnego w domach i mieszkaniach, uzyskuje się ją mnożąc liczbę godzin, w czasie których odbiorca korzystał z energii przez aktualną stawkę opłaty stałej. W przypadku firm i instytucji liczba godzin okresu rozliczeniowego mnożona jest przez zamówioną moc gazu oraz aktualną stawkę opłaty stałej.

  Opłata dystrybucyjna zmienna – środki z tej opłaty przeznaczane są na zadania związane z pozyskiwaniem i dostarczaniem do odbiorców gazu ziemnego o odpowiednich parametrach i w potrzebnej ilości. Opłata ta obliczana jest w taki sam sposób zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i firm oraz instytucji. Opłatę dystrybucyjną zmienną oblicza się mnożąc zużycie gazu w danym okresie rozliczeniowym przez stawkę opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

 7. Akcyza

  Kto musi płacić akcyzę?
  Przepisy dotyczące akcyzy reguluje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nią od 1 listopada 2013 roku dla odbiorców, którzy czerpią gaz ziemny na potrzeby działalności gospodarczej, wprowadzony został podatek akcyzowy.

  Akcyza nie dotyczy osób, które korzystają z gazu do celów grzewczych w domach i mieszkaniach, a także niektórych instytucji (m. in. szkół, żłobków, szpitali, organizacji charytatywnych, instytucji państwowych, wojska, kolei, gospodarstw rolnych itp.).

  Ile wynosi akcyza?
  Zgodnie z przepisami ustawy, stawka podatku akcyzowego wynosi w przypadku zużywania go do celów opałowych niezwolnionych z podatku akcyzowego 1,38 PLN /1 GJ (przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy).

  Klienci, którzy mają wątpliwości, czy ich działalność jest zwolniona z podatku akcyzowego, mogą we własnym zakresie zwrócić się o interpretację przepisów. EWE – jako sprzedawca gazu – nie ma prawa, by występować z takim pytaniem w imieniu Klienta.

 8. Podsumowanie na fakturze

  W podsumowaniu na fakturze znajdują się szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych pozycji na fakturze, takie jak:

  • wielkość zużycia gazu uwzględniona w rozliczeniu,
  • koszty zużycia gazu ogółem,
  • dane na temat faktur prognozowanych (jeśli były wystawiane),
  • różnica między zaliczkami a rzeczywistymi kosztami zużycia (nadpłata lub niedopłata).