Sprzedaż rezerwowa

Zgodnie z art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, publikujemy informację o sprzedaży rezerwowej w zakresie sieci gazowych EWE.

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, kiedy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży. Jednakże sprzedawca rezerwowy świadczy usługi tylko tym odbiorcom przyłączonym do sieci EWE, którzy wybrali jego ofertę w chwili zawarcia umowy kompleksowej z innym sprzedawcą paliwa gazowego.

Klienci przyłączeni do sieci gazowej EWE mają zapewnione dodatkowe zabezpieczenie i gwarancję dostaw gazu przez sprzedawcę awaryjnego, którym z urzędu jest EWE energia sp. z o.o.
Natomiast aktualnie żaden sprzedawca, nie oferuje sprzedaży rezerwowej w zakresie sieci gazowych EWE.