Sprzedaż rezerwowa i sprzedaż z urzędu

Zgodnie z art. 5aa ust. 4 oraz art. 9c ust. 1b pkt 5 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, publikujemy informację o sprzedaży rezerwowej oraz sprzedaży z urzędu w zakresie sieci gazowych EWE.

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, kiedy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży. Jednakże sprzedawca rezerwowy świadczy usługi tylko tym odbiorcom przyłączonym do sieci EWE, którzy wybrali jego ofertę w chwili zawarcia umowy kompleksowej z innym sprzedawcą paliwa gazowego.

Sprzedawca z urzędu to podmiot świadczący usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Klienci przyłączeni do sieci gazowej EWE mają zapewnione zabezpieczenie i gwarancję dostaw gazu przez sprzedawcę z urzędu, którym jest EWE energia sp. z o.o.

W przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez EWE zadania sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Natomiast aktualnie żaden sprzedawca, nie oferuje sprzedaży rezerwowej w zakresie sieci gazowych EWE.