Stawki VAT na gaz i prąd w 2022 roku

EWE

Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, podpisanej przez Prezydenta RP dn. 27 stycznia 2022 r., zmniejszono stawkę podatku do wartości od wybranych towarów i usług. Przywołana wyżej ustawa jest częścią tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. Wprowadzona przez rząd tarcza ochronna skutkuje szeregiem zmian w zakresie stawki VAT na gaz ziemny i obniżką VAT na energię elektryczną.

W artykule podsumowaliśmy najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 lutego 2022 r.

Stawka VAT na gaz – jak się zmieniała?

W ostatnim półroczu doszło do szeregu obniżek VAT w różnych obszarach, m.in. paliw, produktów spożywczych, ciepła, czy też gazu i energii elektrycznej. Ile, kiedy, jak długo? Nie łatwo się w tym wszystkim połapać. Zacznijmy więc od początku.

Ile wynosi VAT na gaz ziemny? Dla porządku przypomnijmy, że do końca 2021 r., dla gospodarstw domowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, VAT na gaz ziemny wynosił 23%. Od kiedy niższy VAT na gaz? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2022 r., wtedy też obniżony został podatek VAT z 23% do 8% dla wszystkich klientów zużywających gaz ziemny.

Zmiana stawki VAT na gaz: do końca 2021 r. -> styczeń 2022 r.

Jaki VAT na gaz ziemny od 1 lutego?

Kolejne aktualizacje projektu tarczy antyinflacyjnej sprawiły, że z początkiem lutego 2022 r., zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT został obniżony z 8% do 0% dla wszystkich klientów zużywających paliwo gazowe. Obecna obniżka VAT na gaz ziemny dla firm ma obowiązywać do końca października 2022 r.

Zmiana stawki VAT na gaz: do końca 2021 r. -> do końca października 2022 r.

Co przyniesie przyszłość? Na ten moment niczego nie jesteśmy pewni. Regularnie obserwujemy komunikaty o kolejnych aktualizacjach tarczy antyinflacyjnej, na bieżąco weryfikujemy stan prawny – kiedy przepisy wejdą w życie, na pewno niezwłocznie przedstawimy nowe zmiany naszym Klientom oraz na naszych kanałach – zachęcamy tym samym do śledzenia naszej strony i profilu EWE na portalach społecznościowych.

Obniżka VAT na gaz ziemny – co dokładnie obejmuje?

Zastanawiasz się, czy VAT na gaz 2022 dotyczy tylko opłaty za paliwo gazowe, czy również innych opłat za dostawę gazu? Uspokajamy, nowa stawka vat na gaz obejmuje wszystkie pozycje wpływające na cenę końcową za gaz ziemny, czyli opłatę za paliwo gazowe, abonament, opłatę stałą i zmienną dystrybucyjną.

Stawka VAT na gaz 2022 – kogo dotyczy?

Obniżka stawki VAT obejmuje wszystkie dostawy, których przedmiotem są gaz ziemny, energia elektryczna i energia cieplna, niezależnie od statusu odbiorcy, stąd zniżki VAT na gaz w 2022 obejmują zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa.

Dodatkowo 29 stycznia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, rozszerzająca m.in. grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Kto może dodatkowo skorzystać z ochrony taryfowej? Odbiorcy będący podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej, np. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szkoły, żłobki, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego.

Stawka VAT na prąd

Aby przeciwdziałać skutkom galopującej, inflacji rządowa tarcza antyinflacyjna zawiera również pakiet obniżek w obszarze prądu. Jaki jest VAT na energię elektryczną?

Z początkiem 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, podatek VAT został obniżony z 23% na 5% dla wszystkich klientów zużywających energię elektryczną. Obniżka podatku VAT na prąd, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązuje do końca lipca 2022 r.

Stawka vat na prąd: do końca 2021 r. -> do końca lipca 2022 r.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r., zgodnie ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, dla klientów biznesowych odbierających energię elektryczną, obniżony został podatek akcyzowy z 5 zł/MWh do 4,60 zł/MWh.

Podatek akcyzowy: do końca 2021 r. -> do końca lipca 2022 r.

Obniżka VAT na prąd – na jaki czas obniżony będzie podatek VAT za energię elektryczną?

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów podatek VAT na prąd 2022 został obniżony 1 stycznia i obowiązuje do 31 lipca.

Czy obniżka VAT za energię elektryczną do 5% zostanie przedłużona do końca roku? Na razie, zgodnie z przepisami, obniżka VAT na prąd obowiązuje tylko do końca lipca. Nie ma jeszcze wiążących decyzji w tym zakresie. Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany prawne, będziemy o nich informować naszych Klientów i w miarę rozwoju sytuacji aktualizować nasz artykuł.

VAT na prąd 2022 – co oznacza dla Klientów EWE?

Aby skorzystać z niższego podatku VAT i akcyzy, klienci EWE nie muszą nic robić – nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rządowe tarcze ochronne to jedno, jak jeszcze przedsiębiorcy szukają oszczędności w swoich portfelach? W dobie ciągłego wzrostu cen prądu i gazu (cena gazu ziemnego 2022 bije kolejne rekordy) warto postawić na profesjonalne doradztwo energetyczne, którego celem jest określenie potencjalnych oszczędności energii w przedsiębiorstwie i wskazanie optymalnych rozwiązań. Taki indywidualny audyt energetyczny, dopasowany do potrzeb firmy, również z powodzeniem wykonujemy.

Dla osób dopiero zainteresowanych zmianą sprzedawcy gazu na EWE mamy pomocne narzędzie – przelicznik kWh na m3, służący  oszacowaniu kosztu zużycia gazu ziemnego w nowych jednostkach rozliczeniowych.