Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Grupie Kapitałowej EWE

EWE 28.12.2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej EWE
(dalej: „Grupa”, „PGK”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie
art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szczegóły w załączonym pliku.