Strategia zielonej transformacji w biznesie

dr hab. Ryszard Stefański

ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance to strategia rozwoju firmy na podstawie trzech filarów: E – environmental (zagadnienia środowiskowe), S – social (społeczne) i G – governance (dotyczące ładu korporacyjnego). Zielona transformacja biznesu jest trendem wynikającym z wielu przesłanek oraz kierunkiem, który w kolejnych latach będzie się nasilać. O co właściwie chodzi?

Czytaj także:

Jak strategia zrównoważonego rozwoju wpływa na biznes? Postaw na podejście proekologiczne.

W 1987 roku ogłoszono raport z prac Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju zatytułowany „Nasza wspólna przyszłość”, w którym pojawiła się definicja zrównoważonego rozwoju. Chodziło o zachowanie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej ochronie równowagi społecznej i środowiskowej.

Jednym z rezultatów tych prac był Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Z czasem pojawiły się nowe koncepcje. Jedną z nich było zaprzestanie mierzenia wzrostu gospodarczego jedynie zmianą PKB. Pojawiły się sugestie, aby brać pod uwagę również wartość środowiska, otoczenia czy życia. Niedawno wprowadzono Europejski Zielony Ład, czyli inicjatywy polityczne, które mają skierować Unię Europejską na drogę transformacji ekologicznej, a docelowo – do 2050 roku – doprowadzić do neutralności klimatycznej.

Obecnie stawia się na zrównoważony rozwój w biznesie. Co to oznacza? W przypadku tej strategii wzrost przedsiębiorstwa ma być realizowany przy zachowaniu równowagi ekologicznej. Firma zaspokaja potrzeby tak, aby nie szkodzić środowisku. Zrównoważony biznes powoduje, że przyszłe pokolenia również będą mogły realizować swoje aspiracje. Oznacza to branie odpowiedzialności za podejmowane działania. Firma ma nie tylko czerpać zyski z określonych zasobów, ale też wnosić pozytywny wkład w gospodarkę i środowisko.

Jak podaje Forbes, aż 90% liderów biznesu twierdzi, że zrównoważony rozwój jest czymś ważnym. Nie chodzi tutaj jednak wyłącznie o ochronę środowiska. Część Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zwraca uwagę na zupełnie inne kwestie. Wśród nich pojawiły się m.in. osiągnięcie równowagi płci czy eliminacja biedy.

Jak skutecznie wdrożyć strategię zielonej transformacji w swojej firmie? O czym musisz wiedzieć?

Zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi ryzyko wpływają na niemal każdy aspekt życia człowieka. Dostosowanie się do wymagań ESG wiąże się ze zmianami strategii działalności prowadzonej przez firmy, przy szczególnym uwzględnieniu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zielona transformacja w Polsce i na świecie to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorstwami. Strategii ESG nie da się wdrożyć z dnia na dzień. Najlepiej przygotować plan i konsekwentnie go realizować w poszczególnych dziedzinach. Do zadań, które trzeba wykonać, należą:

  • poszukiwanie ekologicznych rozwiązań,
  • wdrażanie energooszczędnych technologii,
  • ograniczenie śladu węglowego.

Sposobów na to jest wiele. Jeden z dobrych kierunków stanowi fotowoltaika. Własna instalacja powoduje, że energia elektryczna w firmie staje się niemal darmowa. W EWE oferujemy ponadto odkup nadwyżki energii z fotowoltaiki. Oczywiście zakup instalacji wymaga inwestycji, ale wraz z rosnącymi cenami prądu skraca się okres zwrotu. Firma może postawić na różne ekologiczne działania. Jakie?

Działania ekologiczne, które przynoszą zyski – ograniczaj koszty, dywersyfikuj źródła dochodu.

Wykorzystanie nieszkodliwych dla środowiska rozwiązań może przynieść firmie oszczędności i przełożyć się na wyższe zyski. Oto przykładowe działania ekologiczne:

  • Opakowania wielokrotnego użytku – warto z nich korzystać i dopasowywać do wielkości produktu. Jeśli w pudełku nie ma wolnych przestrzeni, firma transportowa lepiej wykorzysta powierzchnię ładunkową, a tym samym ograniczy liczbę kursów, co przełoży się na zmniejszoną emisję CO2.
  • E-faktury – ogranicz drukowanie, oszczędzaj na papierze i tonerach do drukarki. Wysyłaj faktury elektronicznie. Jeśli jesteś naszym klientem, aktywuj e-fakturę w kilka sekund.
  • Produkty niepełnowartościowe nie muszą trafiać do kosza – warto sprzedawać je w niższej cenie, oczywiście dokładnie zaznaczaj, z czego wynika obniżka.

To tylko wybrane ekologiczne działania. Warto ogólnie ograniczać „papierologię”, wyłączać urządzenia, kiedy są zbędne, zakupić meble z recyklingu tam, gdzie wyposażenie wymaga wymiany. Działania ekologiczne w firmie mogą dotyczyć wielu aspektów, z których część nie przychodzi od razu na myśl. Korzystny efekt może przynieść również kogeneracja, która powoduje znaczne obniżenie zużycia paliwa, w stosunku do konwencjonalnej, rozdzielonej produkcji prądu i ciepła.

Ekologiczne działania warto stopniowo wprowadzać do firm już teraz, zwłaszcza że aktualnie dostępne są dwa programy dotacyjne dla przedsiębiorców – Kredyt ekologiczny i FEnIKS. Oba kompleksowo realizujemy i pomagamy zainteresowanym firmom w uzyskaniu dodatkowych funduszy na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach – na ten moment pozyskaliśmy już 4,4 mln zł dotacji dla naszych klientów. Zachęcamy do współpracy wypełniając formularz kontaktowy.

Dlaczego każda firma powinna przyjąć strategię ESG – co to właściwie dla Ciebie oznacza?

Wiesz już, co to jest ESG, ale dlaczego każda firma powinna przyjąć taką strategię? Eko działania, zagadnienia społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego, będą w najbliższych latach w centrum zainteresowania. Zrównoważony rozwój to już nie tylko idea. To konkretne dyrektywy i wymagania, które wynikają z prawa europejskiego. Od 2023 roku duże firmy oraz spółki notowane na giełdzie, osiągające przychody powyżej 170 mln zł netto rocznie i o rocznej sumie bilansowej w wysokości 85 mln zł, mają obowiązek raportowania ESG.

Samo ESG nie stanowi wymysłu jakiejś organizacji, lecz są to zasady proponowane przez banki, firmy, konsumentów, inwestorów i nie tylko. Z biegiem czasu dostosowanie do ESG będzie mieć coraz większy wpływ na decyzje klientów czy nawet wybór przedsiębiorstw, w których szukający pracy chcą zdobyć zatrudnienie. Wdrażanie tych rozwiązań pozytywnie wpłynie na wyniki osiągane przez firmy.

Zrównoważony rozwój jako element konkurencyjności – ESG to przyszłość.

W praktyce wprowadzenie ESG przynosi firmie poprawę wydajności i redukcję kosztów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton, 42% przedsiębiorstw widzi rzeczywiste korzyści biznesowe, które można osiągnąć dzięki zrównoważonemu rozwojowi. Dokładnie 42% podmiotów inwestuje w takie działania w celu poprawy efektywności operacyjnej i obniżenia kosztów. To elementy, które wpływają na konkurencyjność. Dzięki nim firma może sobie lepiej radzić na rynku. Dla wielu klientów brak zmian w zakresie ESG może przekreślać daną markę jako potencjalnego dostawcę produktów lub usług.

Wykorzystanie ESG do budowania marki – postaw na promocję poprzez działania proekologiczne.

Na pozytywny odbiór firmy wśród klientów wpływa wiele czynników. Warto informować, że przedsiębiorstwo dobrowolnie wdraża czynniki ESG w działalności. Wiele podmiotów, które nie muszą jeszcze obowiązkowo składać raportów ESG, podejmuje działania w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ma to budować pozytywny wizerunek marki jako wrażliwej na kwestie ekologiczne, społeczne i zrównoważony rozwój.

Przede wszystkim jednak firma powinna komunikować te kwestie zgodnie z prawdą. Nie powinien być to tak zwany greenwashing, czyli składanie nierzetelnych deklaracji. Może to zostać uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji.

Firmy chwalą się, jakie zmiany udało im się wprowadzić w zakresie ESG w Polsce i na świecie. Jakie podejmują działania? Przykłady w kierunku ESG można mnożyć, np. PepsiCo zredukowało tłuszcze nasycone w 75% portfolio produktów spożywczych. Firma poprawiła wykorzystanie wody o 18% w stosunku do roku 2015. Marka chwali się również wieloma innymi dokonaniami w kierunku ESG.

Innowacje zielonego biznesu – jak nowe technologie i rozwiązania mogą zmienić przemysł?

Innowacje ekologiczne to nie tylko element wzmacniający wizerunek. Zielone inwestycje coraz mocniej wpływają na prowadzenie działalności przez firmy. Umożliwiają one modernizację przemysłu. Firmy, które przodują w takich zmianach, szybciej się rozwijają, są także bardziej innowacyjne.

Zielone technologie to popularyzacja odnawialnych źródeł energii. Firmy, które są tym zainteresowane, powinny sprawdzić naszą ofertę. Zaprojektujemy dla klientów fotowoltaikę. Jak wspominaliśmy, kupujemy nadwyżki energii, a kiedy instalacja będzie jej produkować zbyt mało, dostarczymy prąd. Rozliczymy energię na podstawie zużycia, przeliczając na kWh (sprawdź, jak przeliczyć kWh na m3).

Droga do osiągnięcia celu wyznaczonego przez UE wymaga wykorzystania nowych technologii w budownictwie, produkcji energetyce i transporcie. Według Międzynarodowej Agencji Energii rynek zielonych technologii będzie wart około 650 mld dolarów rocznie. Innowacje biznesowe przyniosą oszczędności i skuteczne rozwiązania.

Dzięki różnym działaniom przedsiębiorstwa mogą ograniczać zużycie, co już się dzieje. A przecież gaz ziemny dla firm jest zaledwie jednym z wielu obszarów, w których można zmienić praktyki, wdrożyć nowe rozwiązania i zapewnić oszczędności.

~ Ryszard Stefański – Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa