Struktura paliwowa

1. Poniżej prezentujemy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2018 roku przez EWE energia sp. z o.o.

Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:11,1%


biomasa2,5%
geotermia0%
energetyka wiatrowa7,2%
energia słoneczna0,2%
duża energetyka wodna1,2%
mała energetyka wodna0,1%
2Węgiel kamienny51,7%
3Węgiel brunatny27,6%
4Gaz ziemny7,1%
5Energetyka jądrowa0%
6Inne2,5%
RAZEM100,0%

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

Struktura paliw - EWE energia

Powyższa struktura paliw została opracowana w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów EWE energia sp. z o.o. oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii S.A.


2. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2 [Mg/MWh]SO2 [Mg/MWh]NOx [Mg/MWh]Pyły [Mg/MWh]Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.ewe.pl/struktura-paliwowa Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,770940,000910,000800,00005-

UWAGA!

W związku z informacjami, o pojawiających się ofertach mających być przedstawianymi w imieniu EWE przez p. Marcina Malickiego, posługującego się numerem telefonu:  537 873 597 oraz mailem: marcin.malicki@ewe-energia.com.pl, informujemy że nie jest on naszym pracownikiem oraz nie ma on prawa do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu spółki.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków otrzymywania takich „ofert” na adres e-mali: info@ewe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 600 029 238.

Działania p. Malickiego zgłoszone zostaną także do organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego.