Struktura paliwowa

1. Poniżej prezentujemy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019 roku przez EWE energia sp. z o.o.

Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:23,2%


biomasa3,1%
geotermia0%
energetyka wiatrowa18,2%
energia słoneczna0,4%
duża energetyka wodna1,3%
mała energetyka wodna0,1%
2Węgiel kamienny43,3%
3Węgiel brunatny22,9%
4Gaz ziemny8,0%
5Energetyka jądrowa0%
6Inne2,6%
RAZEM100,0%

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

Struktura paliw - EWE energia

Powyższa struktura paliw została opracowana w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów EWE energia sp. z o.o. oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii S.A.


2. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2 [Mg/MWh]SO2 [Mg/MWh]NOx [Mg/MWh]Pyły [Mg/MWh]Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.ewe.pl/struktura-paliwowa Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,654020,000790,000700,00004-