Struktura paliwowa

Poniżej prezentujemy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku przez EWE energia sp. z o.o.

 1. Struktura paliw

  Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o. w roku 2017:

  Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
  1.Odnawialne źródła energii w tym:


  biomasa2,7%
  geotermia0%
  energetyka wiatrowa7,7%
  energia słoneczna0%
  duża energetyka wodna1,4%
  mała energetyka wodna0,2%
  2Węgiel kamienny53,6%
  3Węgiel brunatny26,9%
  4Gaz ziemny5,0%
  5Energetyka jądrowa0%
  6Inne2,5%
  RAZEM100,00%

  Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

  Struktura paliw - EWE energia

  Powyższa struktura paliw została opracowana w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów EWE energia sp. z o.o. oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii S.A.