Taryfa dla EWE Polska sp. z o.o. zatwierdzona

W dniu 4 listopada 2019 r. decyzją Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) nr DRG.DRG-2.4212.28.2019.ASk2 została zatwierdzona Taryfa Nr 1/2019 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym dla EWE Polska sp. z o.o., która obowiązywać będzie od dnia 18 grudnia 2019 r.