Unieważnienie zapytania ofertowego nr EWE/J/11/2018

Na podstawie punktu XVII Zapytania ofertowego dla postępowania na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa” nr EWE/J/11/2018 Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Powodem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania jest przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>