Warsztaty klimatyczne z udziałem EWE

W dniu 23 listopada br., w Poznaniu odbyły się warsztaty pod nazwą „W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce.", w których udział wziął Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa EWE - Ryszard Stefański. Organizatorem wydarzenia była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK wraz z Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu, a jednym z jego partnerów zostało EWE.

Wydarzenie było okazją do szerokiej dyskusji o wpływie zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka. Głos w dyskusji zabrał również przedstawiciel EWE, który poprowadził prelekcję na temat gospodarki energetycznej polskich przedsiębiorstw przemysłowych i ich wpływie na zmianę klimatu.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do uczestnictwa. Jesteśmy przekonani, że spotkanie spełniło wartościową rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

  • W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce.

  • W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce.

  • W drodze na Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach. Negocjacje klimatyczne w praktyce.