Zapytanie ofertowe nr EWE/J/5/2017, z dn. 19.09.2017 r.

Na podstawie punktu XVII Zapytania ofertowego dla postępowania na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa: Modła – Łagoszów Mały (Odcinek nr 1)” nr EWE/J/5/2017 Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Powodem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania jest przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

Jedyną ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo-Techniczno-Usługowe „BART-GAZ” Tomasz Bartoszek, ul. Armii Krajowej 2, 67-200 Głogów, z ceną ofertową 870 000 zł netto, 1 070 100 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania to: 392 475,20 zł netto.

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>