Zapytanie ofertowe nr EWE/J/7/2017

„Zamawiający EWE energia sp. z o.o., informuje, iż rozstrzygnął postępowanie na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa: Gaiki, Potoczek, Bądzów (Odcinek nr 4), Łagoszów Mały – Smardzów (Odcinek nr 5), Kaźmierzów, ul. Główna (Odcinek nr 6)” nr EWE/J/7/2017

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1. GAZ BUDOWA Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino:

 • Odcinek nr 4 z ceną ofertową 1.035 718 zł netto, 1 273 933,14  zł brutto.
  Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 • Odcinek nr 5 z ceną ofertową 590 490 zł netto, 726 302,70 zł brutto.
  Termin realizacji: 30.09.2019 r
 • Odcinek nr 6 z ceną ofertową 354 575 zł netto, 436 127,25 zł brutto.
  Termin realizacji: 30.09.2019 r.

2. Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów:

 • Odcinek nr 4 z ceną ofertową 750 000 zł netto, 922 500 zł brutto. Termin realizacji: 31.03.2019 r.
 • Odcinek nr 5 z ceną ofertową 450 000 zł netto, 553 500 zł brutto. Termin realizacji: 31.03.2019 r.
 • Odcinek nr 6 z ceną ofertową 250 000 zł netto, 307 500 zł brutto. Termin realizacji: 31.03.2019 r.

3. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe „BART – GAZ” Tomasz Bartoszek, ul. Armii Krajowej 2, 67-200 Głogów:

 • Odcinek nr 5 z ceną ofertową 675 000 zł netto, 830 250 zł brutto. Termin realizacji: 31.07.2019 r.
 • Odcinek nr 6 z ceną ofertową 460 000 zł netto, 565 800 zł brutto. Termin realizacji: 31.05.2019 r.

4. WIME Usługi Budowlane Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 48, 69-110 Rzepin:

 • Odcinek nr 4 z ceną ofertową 1 306 771,20 zł netto, 1 607 328,58 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 • Odcinek nr 5 z ceną ofertową 709 854 zł netto, 873 120,42 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
 • Odcinek nr 6 z ceną ofertową 530 535 zł netto, 652 558,05 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

1. dla Części 1: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

2. dla Części 2: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

3. dla Części 3: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

Oferta wybrana została jako najkorzystniejsza w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu ofertowym i otrzymała następującą punktację:

1. dla Części 1:

 • Za kryterium „Cena”: 88 pkt
 • Za kryterium „Termin”: 12 pkt
 • Łącznie: 100 pkt

2. dla Części 2:

 • Za kryterium „Cena”: 88 pkt
 • Za kryterium „Termin”: 12 pkt
 • Łącznie: 100 pkt

3. dla Części 3:

 • Za kryterium „Cena”: 88 pkt
 • Za kryterium „Termin”: 12 pkt
 • Łącznie: 100 pkt

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgodnie z punktem XIX ppkt 2 Zapytania ofertowego do przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od podpisania Umowy w przypadku nieuzyskania dla przedmiotu zamówienia współfinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>