Zapytanie ofertowe nr EWE/J/8/2017

„Zamawiający EWE energia sp. z o.o., informuje, iż rozstrzygnął postępowanie na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa: Modła – Łagoszów Mały (Odcinek nr 1), Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały (Odcinek nr 2), Modła – Kurowice (Odcinek nr 3).

W postępowaniu została złożona jedna oferta:

Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów:

  • Odcinek nr 1 z ceną ofertową 582 250 zł netto, 716 167, 50 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
  • Odcinek nr 2 z ceną ofertową 1 140 000 zł netto, 1 402 200 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.
  • Odcinek nr 3 z ceną ofertową 495 000 zł netto, 608 850 zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2019 r.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

1. dla Części 1: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

2. dla Części 2: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

3. dla Części 3: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów

Oferta wybrana została jako jedyna ważna oferta złożona w postępowaniu.

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgodnie z punktem XIX ppkt 2 Zapytania ofertowego do przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od podpisania Umowy w przypadku nieuzyskania dla przedmiotu zamówienia współfinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>