Zatwierdzenie Taryfy EWE Polska sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.39.2022.AGn1 została zatwierdzona Taryfa nr 2/2022 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym dla EWE Polska sp. z o.o. i opublikowana w Biuletynie URE.

Taryfa obowiązuje od 13 sierpnia 2022 r.