Zmiana nr 1 do Taryfy nr 19 dla paliw gazowych EWE energia

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2024 r. nr DRG.DRG-2.4212.44.2023.EPrz została zatwierdzona Zmiana nr 1 do Taryfy nr 19 dla paliw gazowych.
Zmiana obowiązuje od 28 marca 2024 r.