Zmiana regulaminu e-BOK EWE

Na podstawie pkt. IX 2 Regulaminu elektronicznego Biura Obsługi Klienta informujemy, iż począwszy od dnia 14 marca 2024 roku, Regulamin będzie obowiązywał w zmienionym brzmieniu.

Wprowadzone zmiany pozwolą EWE na lepsze zarządzanie Twoim Kontem w e-BOK i umożliwią EWE usunięcie nieużywanych, nieaktywowanych lub zablokowanych kont.

Dla Ciebie jako aktywnego Użytkownika e-BOK zmiana Regulaminu będzie nieodczuwalna.
1. Zmiana definicji Użytkownika, zgodnie z którą, począwszy od dnia zmiany Regulaminu, Użytkownikiem będzie każda osoba, która zarejestrowała Konto.

2. Dodanie definicji Konta w pkt. I 3 lit. j Regulaminu, zgodnie z którą Konto to część e-BOK wydzielona dla danego Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik może mieć jedno Konto do którego może być przypisany tylko jeden Identyfikator e-BOK oraz tylko jeden adres e-mail. Do jednego Konta będzie mógł być przypisany więcej niż jeden Klient, co pozwoli w e-BOK EWE zachować dotychczasową funkcjonalność łączenia kont, np. jeżeli na jednym Użytkowniku chcesz mieć podpiętych więcej umów, po zalogowaniu skorzystaj z opcji „Dodaj klienta” w zakładce Moje dane – Dane klienta.

3. Zmiana redakcyjna w pkt. II 1 Regulaminu, która precyzuje, że dostęp do funkcjonalności e-BOK możliwy jest po założeniu Konta i zweryfikowaniu danych Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez EWE.

4. Zmiana redakcyjna tytułu w pkt. V Regulaminu, wskazująca, że dotyczy również rozwiązania Umowy oraz:

a. dodanie prawa do połączenia Kont przez EWE w przypadku, gdy jeden Użytkownik posiada więcej niż jeden Identyfikator e-BOK oraz w przypadku, gdy do więcej niż jednego Konta przypisany jest jeden adres e-mail.

b. dodanie prawa do usunięcia Konta przez EWE w przypadku, gdy:

i. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto.

ii. Konto nie zostało aktywowane w ciągu 24 godzin.

iii. Konto nie zostało odblokowane w terminie 14 dni od dnia zablokowania.

5. Zmiana zasad kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych określonych w pkt. VI 3 Regulaminu.

6. Zmiana zasad składania Reklamacji określonych w pkt. VII 1 Regulaminu, poprzez udostępnienie Użytkownikom Formularza Reklamacyjnego, jako rekomendowanej formy składania reklamacji.

W przypadku usunięcia Konta, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji zgodnie z procedurą określoną w pkt. VII Regulaminu.

Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Ci uprawnienie do rezygnacji z usługi e-BOK EWE w każdym czasie poprzez złożenie dyspozycji rezygnacji w formie: pisemnej na adres korespondencyjny, telefonicznej za pośrednictwem infolinii 123 800 000 lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail EWE: kontakt@ewe.pl