Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z zapisami § 14. ust. 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 891), EWE energia sp. z o.o. publikuje Procedurę zmiany sprzedawcy na swojej stronie internetowej.

Procedura zmiany sprzedawcy znajduje się także w Rozdziale 15. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych:

  • PGNiG SA
  • Hermes Energy Group S.A.
  • Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Wzory dokumentów związane z usługą dystrybucji paliwa gazowego:

Świętuj z nami 20 lat i skorzystaj z jubileuszowej promocji!

Świętuj 20 lat EWE i skorzystaj z jubileuszowej promocji!