Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z zapisami § 14. ust. 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 891), EWE energia sp. z o.o. publikuje Procedurę zmiany sprzedawcy na swojej stronie internetowej.

Procedura zmiany sprzedawcy znajduje się także w Rozdziale 15. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Wzory dokumentów związane z usługą dystrybucji paliwa gazowego: