Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z zapisami § 14. ust. 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 891), EWE energia sp. z o.o. publikuje Procedurę zmiany sprzedawcy na swojej stronie internetowej.

Procedura zmiany sprzedawcy znajduje się także w Rozdziale 15. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego:

 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • EWE Polska sp. z o.o.
 • PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • CEZ TRADE POLSKA Sp. z o.o.
 • ENERGA-OBRÓT S.A.
 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.
 • ORLEN S.A.
 • Handen Sp. z o.o.
 • Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
 • ELENGER Sp. z o.o.
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Wzory dokumentów związane z usługą dystrybucji paliwa gazowego: