Zmiana sprzedawcy

Zgodnie z zapisami § 14. ust. 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 891), EWE energia sp. z o.o. publikuje Procedurę zmiany sprzedawcy na swojej stronie internetowej.

Procedura zmiany sprzedawcy znajduje się także w Rozdziale 15. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).


Wzory dokumentów związane z usługą dystrybucji paliwa gazowego:

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników to dla nas wartość nadrzędna, dlatego podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu Biur Obsługi Klienta EWE w Międzyrzeczu, Rzepinie, Krośnie Odrzańskim i Wieluniu. W związku z tym zachęcamy do korzystania ze zdalnych form komunikacji.

Wszystkie sprawy w EWE załatwisz bez wychodzenia z domu, poprzez:

Czytaj więcej>>

<