Komunikat o zatwierdzeniu Taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.10.2021 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.19.2021.AIK z dnia 14 października 2021 r. została zatwierdzona „Taryfa nr 16 dla paliw gazowych” i opublikowana w Biuletynie URE. Taryfa obowiązuje od 01.11.2021 r.

Treść Taryfy - kliknij tutaj>>


Najczęściej zadawane pytania:

 • Co to jest Taryfa?
  Taryfa dla Paliw gazowych to zbiór wszystkich stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, związanych z dostawami gazu. Taryfa jest opracowywana w trybie zgodnym z ustawą Prawo energetyczne oraz jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Kogo dotyczy zmiana cen w Taryfie?
  Nowe ceny gazu w Taryfie dotyczą tylko odbiorców gazu będących gospodarstwami domowymi.
 • Dlaczego otrzymałem informację o wprowadzeniu nowej Taryfy?
  Otrzymał/-a Pan/Pani informację, ponieważ zgodnie z Art. 5 ust. 6 Prawo energetyczne jesteśmy zobowiązani powiadomić naszych odbiorców o podwyżce cen gazu określonych w Taryfie, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Pełna treść Taryfy znajduje się na stronie: www.ewe.pl/zmianataryfy oraz w Biuletynie URE na stronie: www.ure.gov.pl
 • Od kiedy obowiązują nowe stawki?
  Taryfa obowiązuje od 01.11.2021 r.
 • Dlaczego ceny wzrosły?
  Powodem zmiany Taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost hurtowych cen gazu na rynku. Ta sytuacja zmusiła nie tylko nas, ale również inne spółki energetyczne do dostosowania cen do warunków rynkowych. EWE podnosi ceny po raz pierwszy od 2018 roku.
 • Największy sprzedawca gazu na rynku także podniósł ceny, ale o 7,4 procent.
  Konkurencja kolejny raz już podnosi ceny. Pierwsza podwyżka u konkurencji była już w maju, następnie cena rosła w sierpniu (12,4%) i październiku (7,4%). Obecnie zapowiadana jest kolejna podwyżka od stycznia 2022 roku. Z kolei EWE pierwszy raz od 2018 roku podnosi ceny, do tej pory wszystkie zmiany Taryfy były w celu obniżki cen. Dlatego w tym wypadku ta różnica jest bardziej widoczna niż u konkurencji.
 • Jak rozliczycie ceny przed i po zmianie Taryfy? Czy muszę podać odczyt gazomierza na dzień zmiany ceny?
  Zachęcamy do podania rzeczywistego odczytu gazomierza na dzień 31.10.2021 r. poprzez konto klienta w e-BOK, telefonicznie lub na stronie internetowej www.ewe.pl/odczyt-gazomierza, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku braku podania odczytu dokonamy oszacowania zużycia zgodnie z zapisami Taryfy i umowy. Nie dotyczy to klientów rozliczanych w cyklach comiesięcznych. W takim przypadku istnieje konieczność podania odczytu jak dotychczas – co miesiąc.
 • Czy w związku z podwyżką cen zostanie mi zmieniona prognoza, którą otrzymałem?
  Otrzymał/-a Pan/Pani rozliczenie roczne przed wejściem w życie nowej Taryfy, w związku z tym prześlemy zaktualizowane wysokości zaliczek miesięcznych.
 • Czy opłata dystrybucyjna wzrośnie?
  Nie, to jest część zależna od nas i w nowej Taryfie obniżyliśmy jej wysokość.
 • Czy muszę zgłosić się do EWE w związku ze zmianą Taryfy?
  Nie, Taryfa zacznie obowiązywać w sposób automatyczny od dnia 01.11.2021 r. i nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.


Zapraszamy również do obejrzenia poniższego odcinka programu "Gość Tygodnia Ekstra" publikowanego przez Gazetę Lubuską. W trakcie rozmowy Dariusz Brzozowski, Prezes Zarządu EWE energia wyjaśnia przyczyny zmiany cen, przedstawiając sytuację na rynku gazu ziemnego.